Europa-Kommissionen

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Sådan kan du deltage i EU’s 7. rammeprogram for forskning

Hvad er RP7? Det grundlæggende

RP7’s fulde navn er Det 7. Rammeprogram for Forskning og Teknologisk Udvikling. Det løber over 7 år, fra 2007 til 2013. Programmet har et samlet budget på mere end 50 mia. EUR. Dette udgør en betydelig stigning i forhold til det tidligere rammeprogram, RP6 (stigningen er på 41 % i 2004-priser og på 63 % i løbende priser), og er en afspejling af den høje prioritet, som forskning har i Europa.

RP7 er vitterligt et nøgleværktøj til at imødekomme Europas behov i forhold til arbejdspladser og konkurrencedygtighed samt til at bevare en førerposition i den globale vidensøkonomi.

Disse penge går (for det meste) til stipendier til forskeraktører i hele Europa og resten af verden, til samfinansiering af forskning, teknologisk udvikling og demonstrationsprojekter. Stipendier tildeles på grundlag af forslagsindkaldelser, med peer review og et skrapt konkurrenceelement.

For at være komplementære med nationale forskningsprogrammer skal aktiviteter finansieret igennem RP7 have en »tilført værdi på et europæisk plan«. Et nøgleaspekt i denne tilførte værdi på et europæisk plan, er det transnationale aspekt af mange tiltag: forskningsprojekter gennemføres af konsortier med deltagelse fra forskellige europæiske (og andre) lande; gæstestillinger finansieret af RP7 kræver mobilitet over landegrænser. Rent faktisk er mange forskningsudfordringer (fx. fusionsforskning osv.) så komplekse, at de kun kan tackles på et europæisk niveau.

Der er dog også et nyt tiltag i RP7 for »individuelle hold«, hvor der ikke stilles krav om transnationalt samarbejde. I dette tilfælde ligger den »tilførte værdi på et europæisk plan« i at øge og hæve konkurrencen mellem forskere indenfor afgørende »frontlinjeforskning« fra et nationalt niveau og op på et europæisk niveau.

RP7 er den naturlige arvtager til det tidligere program, RP6 og er resultatet af adskillige års rådførelse med forskersamfund fra både offentlige og private sektorer, økonomiske aktører og politiske beslutningstagere i Europa. RP7 er både større og mere omfattende end dets forgængere. Det er også mere fleksibelt, med forenklede procedurer.

Rammeprogrammerne for forskning har to strategiske hovedmål:

  • at styrke europæisk industris videnskabelige og teknologiske grundlag og forbedre dens internationale konkurrencedygtighed, samtidig med at forskning,
  • der understøtter EU’s politikker, fremmes.
^Sidens top

Sådan finder du vej

Et 7-års program med over 50 mia. EUR, og som afspejler alle aspekter af EU’s forskningspolitik er – helt naturligt – temmeligt komplekst. En nytilkommen kan bogstaveligt fare vild i den mangfoldighed af temaer, aktiviteter, finansieringsordninger osv. Men hjælpen er på vej!

I alle EU’s medlemsstater og de lande, der er tilknyttet RP7 samt mange andre lande, findes der Nationale Kontaktpunkter (NCP’er), der kan give personlig rådgivning og hjælp til forskere og organisationer, der planlægger at deltage. Du kan kontakte dit NCP via telefon, fax eller e-post på dit eget sprog og forklare din situation og dine idéer.

Deres opgave er at lede dig frem til den del af RP7, der kan være relevant for dig, og hjælpe dig med dit forslag. Med deres støtte vil det være nemmere at gennemføre det nødvendige papirarbejde. Du kan finde kontaktoplysninger for »dit« Nationale Kontaktpunkt på cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Hvorfor samarbejde?

EU’s politiske tiltag for at udvikle forskning i den globale, videnbaserede økonomi, fokuserer i stigende grad på forskningssamarbejde, både inden for EU og med eksterne forskningspartnere. Koordinering af nationale eller europæiske hold, opbygning af forskernetværk, og øgning af individuelle forskeres mobilitet, er helt centralt for sådanne politiske tiltag. Ved at bringe forskerhold sammen fra forskellige lande kan man også modvirke fragmenteringen af det europæiske forskersamfund.

Som noget helt nyt inden for EU’s forskningsprogrammer, kan der under RP7 også opnås støtte til enkelte forskere/forskerhold igennem de forskerstyrede programmer under det nye Europæiske Forskningsråd European Research Council

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Sidens top