European Commission - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak se zapojit do 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum

Co je 7. RP? Základní fakta

Úplný název 7. RP zní 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj. Bude trvat po dobu sedmi let počínaje rokem 2007 až do roku 2013 a celkový rozpočet tohoto programu činí více než 50 miliard euro. Oproti předchozímu rámcovému programu, tedy 6. RP, dochází k jeho značnému navýšení (zvýšení o 41 % v cenách roku 2004, 63 % v cenách současných), což odráží vysokou prioritu výzkumu v Evropě.

7. RP je skutečně klíčovým nástrojem pro reagování na potřeby Evropy, pokud jde o práci a konkurenceschopnost a pro udržení jejího vedoucího postavení v celosvětové znalostní ekonomice.

Tyto peníze budou (z velké většiny) směřovat na granty výzkumných činitelů v celé Evropě a také na spolufinancování výzkumu, technologického rozvoje a ukázkových projektů. Granty budou přidělovány na základě výzev k předkládání návrhů a následného odborného posouzení v rámci soutěžního řízení.

Aby bylo možné pohlížet na tyto činnosti financované ze 7. RP jako na doplněk k národním výzkumným programům, je třeba, aby měly „Evropskou přidanou hodnotu“. Jedním z klíčových aspektů Evropské přidané hodnoty je nadnárodnost. Znamená to například, že výzkumný projekt provádí sdružení, jehož účastníci jsou z různých zemí Evropy (a jiných) nebo to, že stipendia v rámci 7. RP vyžadují pohyb přes hranice jednotlivých států. Řada výzev z oblasti výzkumu (např. výzkum nukleární fúze) je skutečně natolik komplexních a složitých, že je možné je řešit pouze na evropské úrovni.

7. RP však také dává nový prostor „individuálním týmům“ bez povinnosti nadnárodní spolupráce. V tomto případě spočívá „Evropská přidaná hodnota“ v tom, že konkurence mezi vědci v základním „hraničním“ výzkumu povyšuje z národní úrovně na evropskou.

7. RP je přirozeným následníkem 6. RP a výsledkem mnohaletých konzultací s vědeckou komunitou jak ze soukromého, tak i z veřejného sektoru, s ekonomickými činiteli a také se zákonodárnými institucemi v Evropě. 7. RP je nejen větší, ale i komplexnější než jeho předchůdci. Je také mnohem flexibilnější a řada postupů byla velmi zjednodušena.

Rámcový program pro výzkum má dva hlavní strategické cíle:

  • posílit vědeckou a technologickou základnu evropského průmyslu
  • podnítit mezinárodní konkurenceschopnost za současné pomoci výzkumu, jenž podporuje politickou linii EU.
^Nahoru

Jak najít svou cestu

Sedmiletý program s rozpočtem více než 50 miliard euro odrážející všechny aspekty výzkumné politiky EU je celkem přirozeně velmi obsáhlý. Noví zájemci mohou být skutečně dezorientováni přemírou témat, činností, režimů financování apod. Avšak pomoc je vždy při ruce!

Ve všech členských státech EU, zemích přidružených k 7. RP a v několika dalších zemích byla zřízena Národní kontaktní místa (NKM), kde se výzkumným pracovníkům a organizacím, kteří mají o účast v programu zájem, dostane příslušných rad a náležité osobní pomoci.

Na NKM se můžete obrátit ve svém rodném jazyce telefonem, faxem nebo e-mailem a vysvětlit pracovníkům svou situaci a své nápady. Jejich úkolem je říci vám, která část 7. RP by vás mohla zajímat a pomoci vám se sestavením žádosti. S jejich pomocí se vám tak podaří shromáždit veškerou nezbytnou dokumentaci mnohem snáze. Adresu a další podrobnosti ohledně „vašeho“ konkrétního Národního kontaktního místa naleznete na internetových stránkách cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Proč spolupracovat?

Politika EU týkající se rozvoje výzkumu pro globální znalostní ekonomiku se stále více soustředí na výzkum založený na spolupráci, a to jak v rámci EU, tak i s externími výzkumnými partnery. Jádro této politiky spočívá v koordinaci národních nebo evropských týmů, vybudování výzkumných sítí a zvýšení mobility jednotlivých výzkumných pracovníků. Sdružování výzkumných týmů z různých zemí je také způsobem, jak čelit roztříštěnému prostředí evropského výzkumu.

7. RP nyní vůbec poprvé v éře výzkumných programů EU podporuje také projekty jednotlivých výzkumných pracovníků/týmů, a to prostřednictvím programů řízených výzkumnými pracovníky nové Evropské rady pro výzkum viz European Research Council

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Nahoru