Europeiska kommissionen

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure How to get involved in the EU 7th Framework Programme for Research

Var kan man få mer hjälp och hitta information?

  • Vänd dig till EU:s nationella kontaktpunkt för ditt land, vars uppgift är att ge potentiella sökanden råd om EU:s forskningsfinansiering. De nationella kontaktpunkterna känner till FP7:s olika teman och finns i samtliga medlemsstater och i de länder som associeras med ramprogrammen för forskning. Se listan över adresser till de nationella kontaktpunkterna på: cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
  • För särskilda förslagsinfordringar, kontrollera först de detaljerade anvisningarna för sökanden i Guide for Applicants som ingår i dokumentationen för förslagsinfordringarna.
  • Konsultera FP7:s hemsida på CORDIS: cordis.europa.eu/fp7/
    Denna sida innehåller mycket information om FP7, bland annat senaste nytt, tidsplanen för förslagsinfordringarna, texterna i förslagsinfordringarna, vanliga frågor och mycket mer.
  • Besök FP7-delen på Europeiska kommissionens hemsida för forskning på: ec.europa.eu/research/fp7/. Denna sida innehåller lättfattliga faktablad som kan laddas ner och som förklarar vad FP7 är på 23 olika språk.
  • Kontakta den särskilda informationstjänsten för forskningsfrågor Research Enquiry Service som kan hjälpa nya deltagare i ramprogrammen för forskning: ec.europa.eu/research/enquiries

Om du har allmänna frågor om Europeiska unionen kan du kontakta Europe Direct antingen via det enda kostnadsfria numret (00 800 6 7 8 9 10 11), i vilken medlemsstat som helst, eller via det avgiftsbelagda numret (+32 2 299 96 96), oavsett var i världen du befinner dig.

För ytterligare information om EU:s forskning, FP7 och det europeiska forskningsområdet:
www:ec.europa.eu/research/fp7/
www:ec.europa.eu/research/enquiries
www:cordis.europa.eu/fp7/
www:erc.europa.eu

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Upp