FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kako se vključiti
v 7. okvirni program EU za raziskave

Kje lahko dobim dodatno pomoč in informacije?

  • Obrnite se na nacionalno kontaktno točko EU v vaši državi, katere naloga je, da svetuje možnim prosilcem za denarna sredstva EU za raziskave v vaši državi. Nacionalne kontaktne točke, ki so vse po vrsti dobro obveščene o različnih temah 7. OP, so ustanovljene v vsaki državi članici in v državah, povezanih z okvirnimi raziskovalnimi programi. Seznam nacionalnih kontaktnih točk je na voljo na spletni strani: cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
  • V zvezi s posameznimi razpisi si najprej oglejte podrobni Vodnik za prijavitelje, ki je vključen v razpisno dokumentacijo.
  • Oglejte si spletno stran sistema CORDIS, namenjeno 7. OP cordis.europa.eu/fp7/
    Na tej strani najdete veliko informacij o 7. OP, vključno z zadnjimi posodobitvami, koledar razpisov za oddajo predlogov, besedila razpisov, pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) in še kaj.
  • Obiščite rubriko, namenjeno 7. OP, na spletni strani raziskav Evropske komisije: ec.europa.eu/research/fp7/. Ta stran vsebuje preproste informacije o 7. OP v 23 različnih jezikih, ki jih je mogoče tudi prenesti.
  • Stopite v stik z Informacijsko službo za raziskave, ki lahko pomaga novim udeležencem v raziskavah okvirnega programa, in sicer na spletni strani ec.europa.eu/research/enquiries

Za splošna vprašanja o Evropski uniji pokličite službo Europe Direct, bodisi prek enotne brezplačne številke (00 800 6 7 8 9 10 11) iz katere koli od držav članic bodisi prek plačljive številke ((32-2) 299 96 96) iz vseh držav na svetu.

Dodatne informacije o raziskavah EU, 7. OP in Evropskem raziskovalnem prostoru so na voljo na spletnih straneh
www:ec.europa.eu/research/fp7/
www:ec.europa.eu/research/enquiries
www:cordis.europa.eu/fp7/
www:erc.europa.eu

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Vrh