FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Ako sa zapojiť do 7. rámcového programu EÚ pre výskum

Kde získať viac informácií a pomoc?

  • Obráťte sa Národný kontaktný bod (NCP) vo svojej krajine, ktorý by mal poskytnúť rady potenciálnym žiadateľom vo vašej krajine. Pracoviská NCP, ktoré sú podrobne informované o rôznych témach 7. RP, sú zriadené v každom členskom štáte a v krajinách pridružených k rámcovým výskumným programom. Pozrite si zoznam adries NCP na cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
  • Pri jednotlivých výzvach si najskôr prečítajte podrobnú Príručku pre žiadateľov, ktorá je súčasťou dokumentácie výzvy.
  • Pozrite si internetovú stránku venovanú 7. RP na CORDISe cordis.europa.eu/fp7/
    Táto stránka obsahuje veľké množstvo informácií o 7. RP vrátane najnovších informačných aktualizácií, kalendára výziev na predkladanie projektov, textov výziev, často kladených otázok (FAQ) a ďalších informácií.
  • Pozrite si sekciu venovanú 7. RP na stránke Európskej rady pre výskum na ec.europa.eu/research/fp7/. Táto stránka obsahuje jednoduché informačné dokumenty, ktoré si môžete uložiť do svojho počítača, a ktoré vysvetľujú 7. RP v 23 rozdielnych jazykoch.
  • Obráťte sa na zodpovedajúcu službu Research Enquiry Service, ktorá pomôže tým, pre ktorých je účasť vo výskume v rámcovom programe novou skúsenosťou, na adrese ec.europa.eu/research/enquiries

So základnými otázkami o Európskej únii sa môžete obrátiť na Europe Direct buď na jednotnom bezplatnom telefónnom čísle (00 800 6 7 8 9 10 11) z ktoréhokoľvek členského štátu, alebo na platenom čísle (+32-2-299 96 96) z ktoréhokoľvek miesta na zemi.

Dodatočné informácie o výskume v EÚ, 7. RP a európskom výskumnom priestore nájdete na internetových stránkach
www:ec.europa.eu/research/fp7/
www:ec.europa.eu/research/enquiries
www:cordis.europa.eu/fp7/
www:erc.europa.eu

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Hore