Komisja Europejska

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak przyłączyć się do siódmego programu
ramowego UE w zakresie badań naukowych

Gdzie można uzyskać pomoc i więcej informacji?

  • Prosimy zwrócić się do krajowego punktu kontaktowego (KPK) w danym państwie, którego zadaniem jest doradztwo w kwestiach związanych z finansowaniem badań potencjalnych wnioskodawców. KPK, dysponujący szerokim zakresem wiedzy na temat 7PR, powołano w każdym państwie członkowskim oraz w państwach stowarzyszonych w programach ramowych na rzecz badań naukowych.cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
  • W sprawach dotyczących konkretnych zaproszeń do składania wniosków najpierw prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym Przewodnikiem dla wnioskodawców, dołączonym do materiałów dotyczących zaproszenia do składnia wniosków.
  • Prosimy zajrzeć na witrynę internetową CORDIS, poświęconą 7PR: cordis.europa.eu/fp7/
    Strony te zawierają szerokie informacje na temat 7PR, łącznie z ostatnimi uaktualnieniami, kalendarzem i tekstem zaproszeń do składania wniosków, często zadawanymi pytaniami itp.
  • Prosimy odwiedzić strony poświęcone 7PR na witrynie internetowej
    Komisji Europejskiej:ec.europa.eu/research/fp7/. Strony te zawierają proste, udostępnione do pobrania arkusze informacyjne dotyczące 7PR w 23 językach.
  • Prosimy skontaktować się ze specjalnym serwisem ds. badań (Research Enquiry Service), który pomoże osobom po raz pierwszy stykającym się z procedurami programu ramowego naec.europa.eu/research/enquiries

W przypadku pytań ogólnych na temat Unii Europejskiej prosimy skontaktować się z Europe Direct pod bezpłatnym numerem (008006891011) z każdego państwa członkowskiego lub płatnym numerem (+32-2-299 96 96) z każdego innego miejsca na świecie.

Dodatkowe informacje na temat badań wspólnotowych, 7PR i Europejskiej Przestrzeni Badawczej znajdą Państwo na:
www:ec.europa.eu/research/fp7/
www:ec.europa.eu/research/enquiries
www:cordis.europa.eu/fp7/
www:erc.europa.eu

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Do góry