FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kā iesaistīties ES 7. pamatprogrammā
pētniecības pasākumiem

Where can I get more help or information?

  • Dodieties uz ES nacionālo kontaktpunktu savā valstī, kura uzdevums ir sniegt konsultācijas ES pētniecības finansējuma potenciālajiem pretendentiem jūsu valstī. Nacionālie kontaktpunkti, kur ir pieejama informācija par dažādām 7. pamatprogrammas tēmām, ir izveidoti katrā dalībvalstī un tajās valstīs, kas pievienojušās pamatprogrammai. Nacionālo kontaktpunktu adrešu sarakstu meklējiet tīmekļa ietnē:cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
  • Informāciju par konkrētiem uzaicinājumiem vispirms meklējiet detalizētajos Norādījumos pieteikumu iesniedzējiem, kas iekļauti uzaicinājuma dokumentācijā.
  • Meklējiet informāciju 7. pamatprogrammai veltītajā CORDIS tīmekļa vietnē cordis.europa.eu/fp7/
    Šajā tīmekļa vietnē ir daudz informācijas par 7. pamatprogrammu, tostarp jaunākā informācija, priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kalendārs, uzaicinājumu teksts, bieži uzdotie jautājumi un cita informācija.
  • Apmeklējiet 7. pamatprogrammas sadaļu Eiropas Komisijas
    Pētniecības tīmekļa vietnē: ec.europa.eu/research/fp7/. Šajā tīmekļa vietnē lejuplādei ir pieejams vienkāršs informatīvais materiāls, kas paskaidro 7. pamatprogrammu 23 dažādās valodās.
  • Sazinieties ar speciālo pētniecības informācijas dienestu, kas var palīdzēt pamatprogrammas jaunajiem dalībniekiem, tīmekļa ietnē:ec.europa.eu/research/enquiries

Par vispārīgiem jautājumiem par Eiropas Savienību varat zvanīt uz informācijas tīklu Europe Direct pa bezmaksas tālruņa numuru (00 800 6 7 8 9 10 11) no jebkuras dalībvalsts vai pa maksas tālruņa numuru (+32 2 299 96 96) no jebkuras citas vietas pasaulē.

Papildu informāciju par ES pētniecību, 7. pamatprogrammu un Eiropas pētniecības telpu meklējiet tīmekļa vietnēs
www:ec.europa.eu/research/fp7/
www:ec.europa.eu/research/enquiries
www:cordis.europa.eu/fp7/
www:erc.europa.eu

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Uz augšu