FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kaip dalyvauti ES 7-oje bendrojoje
mokslinių tyrimų programoje

Kur galima gauti daugiau pagalbos arba informacijos?

  • Kreipkitės į savo šalyje esantį ES nacionalinį kontaktinį punktą (NKP), kurio paskirtis – patarti galimiems paraiškų teikėjams, šioje šalyje besikreipiantiems dėl ES finansavimo moksliniams tyrimams. NKP išmano apie įvairias BP7 temas ir yra įsteigti visose valstybėse narėse bei šalyse, asocijuotose pagal Bendrąsias mokslinių tyrimų programas. NKA adresus rasite tinklavietėje: cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
  • Daugiau informacijos apie konkrečius kvietimus pirmiausiai ieškokite išsamiame „Vadove pareiškėjams“, kuris yra pridedamas prie kiekvieno kvietimo dokumentacijos.
  • Informacijos ieškokite BP7 tinklavietėje apie CORDIS: cordis.europa.eu/fp7/
    Šioje tinklavietėje apstu žinių apie BP7 – tai naujausia informacija, kvietimų teikti pasiūlymus kalendorius, kvietimų tekstai, dažnai užduodami klausimai (DUK) ir daug kitų svarbių dalykų.
  • Apsilankykite BP7 skyrių Europos Komisijos Mokslinių tyrimų tinklavietėje: ec.europa.eu/research/fp7/. Čia galima rasti ir atsisiųsti paprastų informacinių lapelių, aiškinančių BP7 dvidešimt trimis skirtingomis kalbomis.
  • Kreipkitės į specialią Mokslinių tyrimų paklausimų tarnybą, kuri gali padėti naujiems Bendrosios mokslinių tyrimų programos dalyviams: ec.europa.eu/research/enquiries

Norėdami gauti daugiau bendrų žinių apie Europos Sąjungą, galite kreiptis į Europos informacijos centrą „Europe Direct“ bendra nemokama telefono linija (00 800 6 7 8 9 10 11) iš bet kurios valstybės narės arba mokama telefono linija ((32-2) 299 96 96) iš bet kurios kitos pasaulio dalies.

Papildomos informacijos apie ES mokslinius tyrimus, BP7 ir Europos mokslinių tyrimų erdvę ieškokite:
www:ec.europa.eu/research/fp7/
www:ec.europa.eu/research/enquiries
www:cordis.europa.eu/fp7/
www:erc.europa.eu

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Į viršų