An Coimisiún Eorpach

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Conas a bheith bainteach
le 7ú Creatchlár an AE um thaighde

Cén áit ar féidir cabhair bhreise nó eolas breise a fháil?

  • Téigh chuig Pointe Náisiúnta Teagmhála an AE (NCP) i do thír féin, a bhfuil sé de chúram orthu comhairle a chur ar iarrthóirí féideartha maidir le maoiniú taighde AE laistigh de do thír. Ceaptar NCPanna, a mbíonn eolas acu ar théamaí éagsúla an FP7*, i ngach mBallstát agus sna tíortha a bhfuil baint acu leis na Creatchláir thaighde. Féach liosta seoltaí NCP ag cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
  • Do ghlaonna ar leith, iarrtar ort an Treoir d’Iarrthóirí mionsonraithe, a chuimsítear i ndoiciméadú an Ghlao, a sheiceáil i dtús báire.
  • Féach láithreán Gréasáin tiomnaithe FP7* ar CORDIS ag cordis.europa.eu/fp7/
    Ar an láithreán seo gheofar mórchuid eolais mar gheall ar FP7*, lena n-áirítear na nuashonruithe eolais is déanaí, féilire na nGlaonna ar thograí, téacs na nGlaonna, ceisteanna coitianta, agus tuilleadh nach é.
  • Tabhair cuairt ar roinn FP7* de láithreán Gréasáin Thaighde an Choimisiúin Eorpaigh, ag ec.europa.eu/research/fp7/
    Gheofar ar an láithreán seo bileoga eolais simplí iníoslódáilte a mhíníonn FP7* i 23 gcinn de theangacha difriúla.
  • Déan teagmháil leis an tSeirbhís um Fhiosrúchán faoi Thaighde, atá in ann cabhrú leo siúd nach bhfuil taithí acu ar a bheith rannpháirteach i dtaighde Creatchláir, ag ec.europa.eu/research/enquiries

Do cheisteanna ginearálta mar gheall ar an Aontas Eorpach, moltar duit teagmháil a dhéanamh le Europe Direct tríd an Uimhir Aonair Saorghlao (00 800 6 7 8 9 10 11) ó Bhallstát ar bith, nó tríd an uimhir inmhuirir (+32-2-299 96 96) ó áit ar bith eile ar domhan.

Chun eolas breise a fháil ar Thaighde AE, FP7* agus an Réimse Taighde Eorpach
www:ec.europa.eu/research/fp7/
www:ec.europa.eu/research/enquiries
www:cordis.europa.eu/fp7/
www:erc.europa.eu

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Barr an leathanaigh