Europa-Kommissionen

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Sådan kan du deltage i EU’s 7. rammeprogram for forskning

Hvor kan jeg få mere hjælp og information?

  • Gå til EU’s Nationale Kontaktpunkt (NCP) i dit land. Det er deres opgave at give vejledning til potentielle ansøgere til EU’s forskningsmidler i dit land. NCP’er, der alle sidder inde med viden om de forskellige temaer i RP7, er oprettet i alle medlemsstater og lande, der er tilknyttet rammeprogrammer for forskning. Se en liste med NCP-adresser på cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
  • Hvad angår specifikke indkaldelser, så læs først den detaljerede Guide for Ansøgere, der følger med indkaldelsesdokumenterne.
  • Konsultér det særlige RP7-websted på CORDIS på cordis.europa.eu/fp7/
    Dette websted indeholder en stor mægde informationer om RP7, herunder den seneste opdaterede information, en kalender for Forslagsindkaldelser, indkaldelsernes ordlyd, ofte stillede spørgsmål og m.m.
  • Besøg RP7-sektionen på Europakommissionens websted for forskning ec.europa.eu/research/fp7/. Denne hjemmeside indeholder simple, oplysningsskemaer på 23 forskellige sprog, der er klar til at blive downloadet.
  • Kontakt den særlige Forskningsforespørgselsservice, der kan yde hjælp til dem, for hvem deltagelse i Rammeprogrammet er nyt, på ec.europa.eu/research/enquiries

For almene spørgsmål om Den Europæiske Union, kan du kontakte Europa Direkte enten via gratisnummeret (00 800 6 7 8 9 10 11) fra alle medlemsstater eller via det almindelige betalingsnummer ((32-2)-299 96 96) fra alle andre steder i verden.

For mere information om EU og forskning, RP7 og Det europæiske Forskningsrum
www:ec.europa.eu/research/fp7/
www:ec.europa.eu/research/enquiries
www:cordis.europa.eu/fp7/
www:erc.europa.eu

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Sidens top