European Commission - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak se zapojit do 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum

Kde se mi dostane další pomoci nebo získám více informací?

  • Podívejte se na stránky Národního kontaktního místa (NKM) Evropské unie ve vaší zemi. Úkolem tohoto místa je poskytnout radu potenciálním žadatelům o financování z EU. NKM má veškeré informace o různých tématech 7. RP a je zřízeno v každém členském státě i v zemích přidružených k rámcovým výzkumným programům. Viz seznam adres NKM nacordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
  • U konkrétních výzev si nejprve přečtěte detailního Průvodce pro žadatele, ve kterém je uveden seznam dokumentace k výzvě.
  • Podívejte se na internetové stránky systému CORDIS, které jsou vyhrazeny 7. RP – viz cordis.europa.eu/fp7/
    Tyto stránky obsahují řadu informací o 7. RP, včetně aktuálních informací, kalendáře výzev, textu výzev, často kladených dotazů (FAQ) a dalších.
  • Navštivte sekci 7. RP internetových stránek výzkumu při Evropské komisi na adrese ec.europa.eu/research/fp7/. Na těchto stránkách naleznete jednoduché informační materiály s objasněním 7. RP ve 23 jazycích, které si můžete také stáhnout.
  • Obraťte se na účelovou informační a asistenční službu, jejímž úkolem je napomáhat novým účastníkům rámcového výzkumného programu.ec.europa.eu/research/enquiries

S obecnými dotazy týkajícími se Evropské unie se můžete obrátit na službu Europe Direct na bezplatném čísle (00 800 6 7 8 9 10 11) z jakéhokoliv členského státu nebo na placeném čísle (+32-2-299 96 96) z jakékoliv země na světě.

Další informace o výzkumu v EU, 7. RP a evropské výzkumné oblasti naleznete na:
www:ec.europa.eu/research/fp7/
www:ec.europa.eu/research/enquiries
www:cordis.europa.eu/fp7/
www:erc.europa.eu

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Nahoru