FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Как да участваме в 7ма Рамкова програма на ЕС за научни изследвания

Къде можем да получим повече помощ или информация?

  • Обърнете се към Националната контактна мрежа (NCP) на ЕС във вашата страна, чиято работа е да предоставя съвети на потенциалните кандидати, свързани с научните изследвания, финансирани от ЕС. Всяка държава-членка и страните, асоциирани към 7РП имат мрежа от национални лица за контакти, които са запознати с различните аспекти на 7РП. Вижте списъка на адресите на националните лица за контакти на адрес: cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
  • За конкретно съобщение за набиране на предложения, първо проверете подробното „Ръководство за кандидатите“, което е включено в документацията на поканата за представяне на предложения.
  • Консултирайте се със специалната интернет страница на 7РП в CORDIS на адрес: cordis.europa.eu/fp7/
    Тази страница съдържа значително количество информация за 7РП, включително най-новa актуализирана информация, календар на поканите за представяне на предложения за проекти, текст на поканите, често задавани въпроси (FAQs) и други.
  • Посетете раздела за 7РП на интернет страницата на Европейската комисия за научни изследвания на адрес: ec.europa.eu/research/fp7/. Тази страница съдържа електронни брошури, обясняващи 7РП на 23 различни езика. Те могат лесно да се свалят от сайта като текстови документи.
  • Свържете се със службата, отговорна за всички запитвания по научните изследвания, която е в състояние да подпомогне новите участници в Рамковата програма на адрес: ec.europa.eu/research/enquiries

Обща информация за Европейския съюз можете да получите, като се свържете с Europe Direct или чрез единен безплатен телефонен номер (00 800 6 7 8 9 10 11) от всяка държава-членка, или чрез платения телефонен номер (+32-2-299 96 96) от други страни по света.

Допълнителна информация, свързана с научните изследвания в ЕС, със 7РП и с Европейското изследователско пространство, можете да намерите на:
www:ec.europa.eu/research/fp7/
www:ec.europa.eu/research/enquiries
www:cordis.europa.eu/fp7/
www:erc.europa.eu

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Нагоре