Europeiska kommissionen

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure How to get involved in the EU 7th Framework Programme for Research

Hur är FP7 strukturerat?
Vad innebär de ”specifika programmen”?

De specifika programmen utgör de fem stora byggstenarna i FP7:

Samarbete

Kärnan i FP7, som står för två tredjedelar av den totala budgeten, är programmet Samarbete. Det främjar forskningssamarbetet i Europa och i andra partnerländer genom projekt för gränslösa konsortier av näringslivet och den akademiska världen. Forskningen kommer att bedrivas inom tio temaområden:

 • hälsa;
 • livsmedel, jordbruk och fiske, samt bioteknik;
 • informations- och kommunikationsteknik;
 • nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik;
 • energi;
 • miljö (samt klimatförändringar);
 • transport (samt flygteknik);
 • samhällsvetenskap och humaniora;
 • rymdforskning;
 • säkerhet.

Idéer

Programmet Idéer kommer att stödja ”banbrytande forskning” endast på grundval av vetenskaplig utmärkthet. Forskning kan komma att bedrivas inom vilket vetenskapligt eller tekniskt område som helst, inklusive ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Till skillnad från programmet Samarbete finns det inget krav på partnerskap över gränserna. Projekten tillämpas av ”enskilda forskarlag” kring en ”chefsforskare”. Programmen genomförs genom det nya Europeiska forskningsrådet (ERC).
För mer information kan du besöka erc.europa.eu

^top

Människor

Programmet Människor ger stöd åt forskares rörlighet och karriärutveckling, för forskare både inom och utanför Europeiska unionen. Detta genomförs med hjälp av en rad Marie Curie-åtgärder som genom stipendier och andra åtgärder hjälper forskare att bygga upp sina färdigheter och sin kompetens genom hela karriären:

 • inledande utbildning för forskare – Marie Curie-nätverk;
 • partnerskap och vägar mellan näringslivet och den akademiska världen;
 • samfinansiering av regionala, nationella och internationella rörlighetsprogram;
 • stipendier inom Europa;
 • internationell dimension: utgående och inkommande stipendier, internationellt samarbetsprogram, anslag för återintegrering;
 • Marie Curie-priset.

För mer information kan du besöka
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_sv.htm

Kapaciteter

Programmet Kapaciteter stärker den forskningskapacitet som Europa behöver för att bli en blomstrande kunskapsbaserad ekonomi. Programmet omfattar följande verksamheter:

 • forskningsinfrastruktur;
 • forskning till förmån för små och medelstora företag;
 • kunskapsregioner;
 • forskningspotential;
 • vetenskapen i samhället;
 • särskilda verksamheter för internationellt samarbete.
^top

Kärnforskning

Programmet för kärnforskning och utbildning kommer att omfatta forskning, teknisk utveckling, internationellt samarbete, spridning av teknisk information, exploatering och utbildning. Två specifika program planeras:

 • det första programmet innefattar fusionsenergiforskning (i synnerhet ITER), kärnklyvning och skydd mot radioaktivitet;
 • det andra programmet omfattar det gemensamma forskningscentrumets (GFC) verksamhet inom kärnenergi, inklusive hantering av kärnavfall, inverkan på miljön och kärnkraftssäkerhet. Jämte direkta åtgärder inom kärnforskningen bedriver GFC forskning inom ett antal andra områden för att ge vetenskapligt och tekniskt stöd åt EU:s beslutsfattande (se jrc.ec.europa.eu/).

FP7:s budget (50 521 miljoner euro, aktuellt penningvärde)

€ Miljoner
GFC (EG) 1 751
Samarbete 32 413
Idéer 7 510
Människor 4 750
Kapaciteter 4 097
FP7 budget: chart

Fotnot: FP Euratom: 2,7 miljarder euro under 5 år – ej inräknat ovan.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Upp