FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kako se vključiti
v 7. okvirni program EU za raziskave

Kakšna je struktura 7. OP?
Kaj so „posebni programi“?

Posebni programi sestavljajo pet glavnih temeljnih gradbenih elementov 7. OP:

Sodelovanje

Jedro 7. OP, ki predstavlja dve tretjini celotnega proračuna, predstavlja program Sodelovanje. S projekti transnacionalnih konzorcijev podjetij in univerz podpira sodelovalne raziskave po vsej Evropi in z drugimi državami partnericami. Raziskave bodo potekale na desetih glavnih tematskih področjih:

 • zdravje;
 • prehrana, kmetijstvo in ribištvo, biotehnologija;
 • informacijske in komunikacijske tehnologije;
 • nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;
 • energetika;
 • okolje (vključno s podnebnimi spremembami);
 • promet (vključno z aeronavtiko);
 • socialno-ekonomske in humanistične vede;
 • vesolje;
 • varnost.

Zamisli

Program Zamisli bo podprl „pionirske raziskave“ izključno na podlagi znanstvene odličnosti. Raziskave se lahko izvajajo na katerem koli področju znanosti ali tehnologije, vključno s tehniškimi vedami ter socialno-ekonomskimi in humanističnimi vedami. V nasprotju s programom Sodelovanje ne postavlja nikakršnih pogojev v zvezi s čezmejnim partnerstvom. Projekte izvajajo „posamezne skupine“, zbrane okrog „glavnega raziskovalca“. Program se izvaja z novim Evropskim raziskovalnim svetom (ERS). Več informacij je na voljo na spletni strani erc.europa.eu

^Vrh

Človeški viri

Program Človeški viri nudi podporo mobilnosti in razvoju poklicne poti tako za raziskovalce znotraj Evropske unije kot za raziskovalce na mednarodni ravni. Izvaja se z nizom akcij Marie Curie, in sicer s štipendijami in drugimi ukrepi, ki raziskovalcem pomagajo, da širijo svoje znanje in sposobnosti na vseh točkah svojih poklicnih poti:

 • začetno usposabljanje raziskovalcev – mreže Marie Curie;
 • povezave in partnerstva med podjetji in univerzami;
 • sofinanciranje regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov mobilnosti;
 • štipendije znotraj Evrope;
 • mednarodna dimenzija: izhodne in vhodne štipendije, shema mednarodnega sodelovanja, podpora za ponovno vključevanje;
 • nagrade Marie Curie.

Več informacij je na voljo na spletni strani
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_sl.htm

Zmogljivosti

Program Zmogljivosti je namenjen krepitvi raziskovalnih zmogljivosti, ki jih Evropa potrebuje, če želi postati uspešno, na znanju temelječe gospodarstvo.

Zajema naslednja področja:

 • raziskovalne infrastrukture;
 • raziskave v korist MSP;
 • regije znanja;
 • raziskovalni potencial;
 • znanost v družbi;
 • posebne dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja.
^Vrh

Jedrske raziskave

Program, namenjen jedrskim raziskavam in dejavnosti usposabljanja, bo obsegal raziskave, tehnološki razvoj, mednarodno sodelovanje, širjenje tehničnih informacij in dejavnosti izkoriščanja, pa tudi usposabljanje. V načrtu sta dva posebna programa:

 • prvi program vključuje raziskave fuzijske energije (zlasti ITER) in jedrsko fisijo ter zaščito pred sevanjem;
 • drugi program pokriva dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (JRC) na področju jedrske energije, vključno z upravljanjem z jedrskimi odpadki ter vplivom na okolje, jedrsko varnostjo in jedrsko zaščito. Poleg neposrednih ukrepov na jedrskem področju JRC izvaja raziskave tudi na številnih drugih področjih, z namenom, da bi znanstveno in tehnološko podprl oblikovanje politike v EU (glej spletno stranjrc.ec.europa.eu/).

Proračun 7. OP (50 521 milijonov €, v tekočih cenah)

€ million
JRC (EC) 1 751
Cooperation 32 413
Ideas 7 510
People 4 750
Capacities 4 097
FP7 budget: chart

Opomba: Euratom OP: 2,7 milijarde evrov v 5 letih – ni vključeno zgoraj

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Vrh