FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Cum vă puteţi implica în cel de-al Şaptelea
Program-Cadru pentru cercetare al Uniunii Europene

Cum este structurat PC7?
Ce sunt „programele specifice”?

Programele specifice formează cele cinci blocuri majore ale PC7:

Cooperare

Programul Cooperare este elementul central al PC7, reprezentând două treimi din bugetul total. Acesta stimulează cercetarea colaborativă în întreaga Europă şi în alte ţări partenere, prin proiecte ale consorţiilor transnaţionale din industrie şi mediul academic. Cercetarea va fi realizată în zece domenii tematice:

 • sănătate;
 • alimentaţie, agricultură, pescuit şi biotehnologie;
 • informatică şi tehnologii de comunicare;
 • nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale şi noi tehnologii de producţie;
 • energie;
 • mediu (inclusiv schimbări climaterice);
 • transport (inclusiv aeronautică);
 • ştiinţe socio-economice şi umaniste;
 • spaţiu;
 • securitate.

Idei

Programul Idei va sprijini „cercetarea de frontieră” exclusiv pe baza excelenţei ştiinţifice. Cercetarea poate fi realizată în orice domeniu al ştiinţei sau tehnologiei, inclusiv ingineria, ştiinţele socio-economice şi umaniste. Spre deosebire de programul Cooperare, în cadrul acestui program nu există obligaţia parteneriatelor transfrontaliere. Proiectele sunt implementare de către „echipe individuale grupate în jurul unui investigator principal”. Programul este implementat prin intermediul Consiliului European de Cercetare (CEC). Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi http://erc.europa.eu/

. ^sus

Oameni

Programul Oameni asigură susţinerea în ceea ce priveşte mobilitatea cercetătorilor şi dezvoltarea carierei, atât pentru cercetătorii din Uniunea Europeană, cât şi pentru cei de pe plan extern. Acesta este implementat printr-un set de acţiuni Marie Curie, care asigură burse şi alte măsuri pentru a ajuta cercetătorii să îşi dezvolte aptitudinile şi competenţele pe parcursul întregii lor cariere:

 • instruirea iniţială a cercetătorilor – reţelele Marie Curie;
 • parteneriatele şi legăturile dintre industrie şi mediul academic;
 • co-finanţarea programelor de mobilitate regionale, naţionale şi internaţionale;
 • bursele intra-europene;
 • dimensiune internaţională: burse de ieşire şi de intrare, schemă de cooperare internaţională, subvenţii pentru reintegrare;
 • premiile Marie Curie.

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_ro.htm

Capacităţi

Programul Capacităţi vine în sprijinul capacităţilor de cercetare de care are nevoie Europa dacă doreşte să devină o economie înfloritoare, bazată pe cunoaştere. Acesta acoperă următoarele activităţi:

 • infrastructurile de cercetare;
 • cercetarea în beneficiul IMM-urilor;
 • regiunile cunoaşterii;
 • potenţialul de cercetare;
 • ştiinţa în societate;
 • activităţile specifice ale cooperării internaţionale.
^sus

Cercetarea nucleară

Programul pentru cercetare şi instruire nucleară va cuprinde activităţile de cercetare, dezvoltare tehnologică, cooperare internaţională, diseminare a informaţiilor tehnice şi exploatare, dar şi instruire. Sunt planificate două programe specifice:

 • primul program include: cercetarea energiei produse prin fuziune (în special ITER), a fisiunii nucleare şi a protecţiei împotriva radiaţiilor;
 • cel de-al doilea program acoperă activităţile Centrului Comun de Cercetare (CCC) în domeniul energiei nucleare, inclusiv gestionarea deşeurilor nucleare şi impactul asupra mediului, siguranţa nucleară şi securitatea nucleară. În plus faţă de acţiunile directe în domeniul nuclear, CCC desfăşoară cercetări într-un număr de alte domenii pentru a asigura sprijin tehnologic în elaborarea politicilor UE (vizitaţi http://www.jrc.ec.europa.eu/).

Bugetul PC7 (50 521 milioane €, preţuri curente)

€ milioane
CCC (CE) 1 751
Cooperare 32 413
Idei 7 510
Oameni 4 750
Capacităţi 4 097
FP7 budget: chart

Notă: PC Euratom: 2,7 miliarde de euro pe o perioadă de 5 ani – nu sunt incluse în suma de mai sus

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Sus