Europese Commissie

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Hoe kunt u betrokken raken bij het
EU 7e kaderprogramma voor onderzoek

Hoe is FP 7 gestructureerd?
Wat zijn de „Specifieke programma’s”?

De specifieke programma’s omvatten de vijf belangrijkste programmablokken van KP7.

Cooperation

De kern van KP7, die staat voor twee derde van het totale budget, is het samenwerkingsprogramma. Het moedigt onderzoek in samenwerking binnen Europa en partnerlanden aan door middel van projecten van transnationale consortia bestaande uit zowel industrie alsook de academische wereld. Onderzoek zal uitgevoerd worden in tien thematische gebieden:

 • gezondheid;
 • voeding, landbouw en visserij en biotechnologie;
 • informatie- en communicatietechnologieën;
 • nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe productietechnologieën;
 • energie;
 • milieu (inclusief klimaatverandering);
 • transport (inclusief luchtvaart);
 • burgers en bestuur;
 • ruimtevaart;
 • veiligheid.

Ideeën

Het programma Ideeën zal „grensverleggend onderzoek” ondersteunen enkel op basis van wetenschappelijke excellentie. Onderzoek mag uitgevoerd worden op elk gebied van de wetenschap of technologie, inclusief techniek, sociaaleconomische wetenschappen en de geesteswetenschappen. In tegenstelling tot het programma Samenwerking bestaat er geen verplichting voor partnerschappen over de grenzen. Projecten worden geïmplementeerd door „individuele teams” rondom een „hoofdonderzoeker”. Het programma wordt geïmplementeerd via de nieuwe Europese Onderzoeksraad (EOR). Voor meer informatie, zie erc.europa.eu

Naar boven

Mensen

Het programma Mensen biedt ondersteuning aan onderzoeksmobiliteit en carrièreontwikkeling, zowel voor onderzoekers binnen de Europese Unie als internationaal. Het wordt geïmplementeerd via een aantal Marie Curie-acties, die in fellowships en andere maatregelen voorzien om onderzoekers te helpen hun vaardigheden en competenties tijdens hun carrière op te bouwen:

 • initiële opleiding van onderzoekers – Marie Curie-netwerken;
 • partnerschappen en trajecten tussen de industrie en de academische wereld;
 • cofinanciering van regionale, nationale en internationale mobiliteitsprogramma’s;
 • intra-Europese fellowships;
 • internationale dimensie: inkomende en uitgaande fellowships, internationaal samenwerkingsschema, re-integratiesubsidies;
 • Marie Curie-prijzen.

Voor meer informatie, zie
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_nl.htm

Capaciteiten

Het programma Capaciteiten versterkt de onderzoekscapaciteiten die Europa nodig heeft indien het een kennisgedreven economie wil worden. Het omvat de volgende activiteiten:

 • onderzoeksinfrastructuren;
 • onderzoek ten behoeve van MKB’s;
 • kennisregio’s;
 • onderzoekspotentieel;
 • wetenschap in de maatschappij;
 • specifieke activiteiten in het kader van internationale samenwerking.
Naar boven

Nucleair onderzoek

Het programma voor nucleair onderzoek en opleidingsactiviteiten zal bestaan uit onderzoek, technologische ontwikkeling, internationale samenwerking, verspreiding van technische informatie en exploitatieactiviteiten evenals opleiding. Er zijn twee specifieke programma’s gepland:

 • het eerste programma omvat: onderzoek op het gebied van fusie-energie (voornamelijk ITER), kernsplijting en stralingsbescherming;
 • het tweede programma omvat de activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC-Joint Research Centre) op het gebied van nucleaire energie, inclusief het beheer van radioactief afval en impact op het milieu, nucleaire veiligheid en nucleaire beveiliging. Naast de eigen acties op nucleair gebied, voert het JRC onderzoek uit op een aantal andere gebieden om in wetenschappelijke en technologische ondersteuning voor EU-beleidsvorming te voorzien (zie jrc.ec.europa.eu/).

Budget KP7 (50 521 miljoen €, huidige prijzen)

€ miljoen
JRC (CE) 1 751
Samenwerking 32 413
Ideeën 7 510
Mensen 4 750
Capaciteiten 4 097
FP7 budget: chart

Noot: Euratom KP: 2,7 miljard EUR over 5 jaar – niet inbegrepen hierboven

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Naar boven