Európai Bizottság

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Az EU kutatási célú Hetedik Keretprogramjába (FP7) való bekapcsolódás módja

Milyen az FP7 szerkezeti felépítése?
Mik azok az „egyedi programok”?

Az egyedi programok az FP7 öt legfőbb alkotóelemét jelentik:

Együttműködés

Az Együttműködés program az FP7 magja, a teljes költségvetés kétharmadát köti le. Ipari és egyetemi konzorciumok transznacionális projektjei révén előmozdítja az Európában és más partnerországokban folytatott együttműködésen alapuló kutatásokat. A kutatás tíz kulcsfontosságú tematikus területen fog megvalósulni:

 • egészségügy;
 • élelmiszer, mezogazdaság, halászat és biotechnológia;
 • információs és kommunikációs technológiák;
 • nanotudományok, nanotechnológiák, anyagok és új termelési technológiák;
 • energia;
 • környezetvédelem (ideértve az éghajlatváltozást is);
 • közlekedés (ideértve a repüléstechnikát is);
 • társadalom-gazdaságtan és humán tudományok;
 • urkutatás;
 • biztonság;

Ötletek

Az Ötletek program a „felderítő kutatást” fogja támogatni, kizárólag tudományos kiválóság alapján. Kutatás a tudomány vagy a technológia bármely területén folytatható, ideértve a műszaki tudományokat, a társadalom-gazdaságtant és a humán tudományokat. Az Együttműködés programmal ellentétben, itt nem kötelezőek a határon átnyúló partnerségek. A projekteket „egyedi kutatócsoportok” valósítják meg egy „legfőbb kutató” mellett. A program az Európai Kutatási Tanácson (EKT) keresztül valósul meg. Bővebb tájékoztatásért látogasson el a erc.europa.eu

^top

Emberek

Az Emberek program a kutatók mobilitásához és életpálya-fejlesztéséhez nyújt támogatást, úgy az Európai Unión belül, mint nemzetközi szinten. Megvalósítása Marie Curie cselekvések, ösztöndíjak biztosítása és egyéb olyan intézkedések által történik, amelyek a kutatókat teljes életpályájuk folyamán segítik készségeik és szaktudásuk fejlesztésében:

 • kutatók alapképzése – Marie Curie hálózatok;
 • ipari vállalatok és egyetemek közötti átjárási lehetoségek;
 • regionális, nemzeti és nemzetközi mobilitási programok társfinanszírozása;
 • Európán belüli ösztöndíjak;
 • nemzetközi dimenzió: kimeno és bejövo ösztöndíjak, nemzetközi együttmuködési rendszer, újrabeilleszkedési támogatások;
 • Marie Curie díjak.

Bővebb tájékoztatásért látogasson el a
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_hu.htm

Kapacitások

A Kapacitások program mindazon kapacitások kifejlesztését segíti, amelyekre Európának szüksége van ahhoz, hogy virágzó, tudásalapú gazdasággá váljon. Az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

 • kutatási infrastruktúrák;
 • a KKV-k javára folytatott kutatás;
 • a tudás régiói;
 • kutatási potenciál;
 • tudomány a társadalomban;
 • nemzetközi együttmuködés specifikus tevékenységei.
^top

Nukleáris kutatás

A nukleáris kutatási és képzési tevékenységek technológiai fejlesztést, nemzetközi együttműködést, műszaki információ terjesztését és kiaknázási tevékenységeket, valamint képzést foglalnak magukban. Két egyedi programot terveztünk:

 • az elso program tartalmazza a fúziósenergia-kutatást (különös tekintettel az ITER-re), valamint a maghasadás kutatását és a sugárzásvédelmet;
 • a második program pedig a Közös Kutatóközpontnak (Joint Research Centre, JRC) a nukleáris energia területén végzett tevékenységeire terjed ki, ideértve a nukleáris hulladék kezelését és környezeti kihatásait, a nukleáris biztonságosságot és a nukleáris veszélyeztetettséggel szembeni biztonságot. A nukleáris területen végzett közvetlen cselekvéseken kívül a JRC számos más területen is folytat kutatást annak érdekében, hogy az EU politikájának alakításához technológiai segítséget nyújtson (l. a jrc.ec.europa.eu/).

Az FP7 költségvetése (50 521 millió €, aktuális árakon számítva)

millió €
JRC (EK) 1 751
Együttműködés 32 413
Ötletek 7 510
Emberek 4 750
Kapacitások 4 097
FP7 budget: chart

Megjegyzés: Az Euratom-keretprogram 5 éves, 2,7 milliárd eurót kitevő költségvetése a fenti összegben nem szerepel.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Oldal teteje