Euroopa Komisjon - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kuidas ühineda ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammiga

Milline on RP7 ülesehitus?
Mis on eriprogrammid?

Eriprogrammid moodustavad RP7 viis suurt alustala:

Koostöö

Koostöö programm on RP7 tuumaks, hõlmates kaks kolmandikku kogueelarvest. Programm toetab riigiüleste tööstuse või akadeemiliste asutuste konsortsiumite projektide kaudu koostöös teostatavaid teadusuuringuid üle kogu Euroopa ning RP7 partnerriikide. Teadusuuringuid teostatakse kümnes järgnevas temaatilises võtmevaldkonnas:

 • tervishoid;
 • toit, põllumajandus ja kalandus ning biotehnoloogia;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia;
 • nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ning uued tootmistehnoloogiad;
 • energia;
 • keskkond (sh kliimamuutused);
 • transport (sh lennundus);
 • sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused;
 • kosmos;
 • julgeolek.

Ideed

Ideede programm toetab eesliiniuuringuid, lähtudes vaid teadustegevuse kõrgest tasemest. Teadusuuringud võivad kuuluda teaduse või tehnoloogia ükskõik millisesse valdkonda, sh mehaanika, sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused. Erinevalt Koostöö programmist puudub siin piiriüleste partnerluste klausel. Projekte viivad ellu uuringu juhi ümber koondunud üksikud uurimisrühmad. Programmi teostatakse uue Euroopa Teadusnõukogu (ERC) kaudu. Lisateavet leiate leheküljelterc.europa.eu

^top

Inimesed

Programm Inimesed toetab nii Euroopa Liidu siseselt kui ka rahvusvahelisel tasandil teadlaste liikuvust ja karjääriarengut. Programmi rakendatakse rea Marie Curie meetmete abil, mis pakuvad stipendiume ja muid mooduseid, aitamaks teadlastel arendada oma oskusi ja teadmisi kogu teaduskarjääri vältel:

 • teadlaste kutsealusõpe – Marie Curie võrgustikud;
 • tööstuse ja kõrgkoolide vaheline partnerlus ning praktikaperioodid;
 • regionaalsete, riiklike ja rahvusvaheliste liikuvusprogrammide kaasrahastamine;
 • Euroopa-sisesed stipendiumid;
 • rahvusvaheline mõõde: väljaminevad ja sissetulevad stipendiumid, rahvusvahelise koostöö kava, reintegratsioonistipendiumid;
 • Marie Curie auhinnad.

Lisateavet leiate leheküljelt
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_et.htm

Võimekus

Võimekuse programm on mõeldud selleks teadusuuringute alase võimekuse suurendamiseks, mida Euroopa vajab eduka teadmistepõhise majanduse ülesehitamiseks. Programm hõlmab järgnevaid meetmeid:

 • teadusuuringute infrastruktuurid;
 • VKEde huvides läbiviidavad teadusuuringud;
 • teadmiste regioonid;
 • teadusuuringute alane potentsiaal;
 • teadus ühiskonnas;
 • spetsiifilised rahvusvahelise koostöö meetmed.
^top

Tuumauuringud

Tuumauuringute alast teadus- ja koolitustegevust toetav programm hõlmab teadusuuringuid, tehnoloogilist arendustegevust, rahvusvahelist koostööd, tehnilise teabe levikut, rakendustegevust ning koolitust. Kavas on kaks spetsiifilist programmi:

 • esimene programm hõlmab termotuumaenergia alaseid teadusuuringuid (eriti ITER), tuuma lõhustamist ning kiirguskaitset;
 • teine programm hõlmab Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) tuumaenergia (sh tuumajäätmete käitlemise), keskkonnamõjude, tuumaohutuse ning tuumajulgeoleku alast tegevust. Lisaks otseselt tuumavaldkonda kuuluvale tegevusele teostab JRC teadusuuringuid ka mitmetes muudes valdkondades, pakkuma teaduslikku ja tehnoloogilist tuge ELi poliitikate arendamisel (vt jrc.ec.europa.eu/).

RP7 eelarve (50 521 miljonit eurot, praegused hinnad)

Miljonit €
JRC (CE) 1 751
Koostöö 32 413
Ideed 7 510
Inimesed 4 750
Võimekus 4 097
FP7 budget: chart

Märkus: Euratom RP – 2,7 miljardit 5 aasta vältel – ei sisaldu toodud andmetes

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Üles