Europa-Kommissionen

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Sådan kan du deltage i EU’s 7. rammeprogram for forskning

Hvordan er RP7 opbygget?
Hvad er "Særprogrammerne"?

Særprogrammerne udgør de fem store byggesten i RP7:

Samarbejde

Kernen i RP7, med to tredjedele af det samlede budget, er Samarbejde-programmet. Det skaber forskningssamarbejde i Europa og andre partnerlande ved hjælp af projekter fra transnationale konsortier i erhvervslivet og den akademiske verden. Forskning vil blive udført på ti tematiske nøgleområder:

 • sundhed
 • fødevarer, landbrug og fiskeri, samt bioteknologi
 • informations- og kommunikationsteknologier
 • nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og nye produktionsteknologier
 • energi
 • miljø (herunder klimaændringer)
 • transport (herunder luftfart)
 • samfundsvidenskab og humaniora
 • rummet
 • sikkerhed.

Idéer

Idéer-programmet støtter »frontlinjeforskning« udelukkende baseret på videnskab af meget høj standard. Forskning kan udføres inden for et hvilket som helst teknologisk- og videnskabeligt område, herunder ingeniørvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Imodsætning til Samarbejde-programmet, er der ikke noget krav om samarbejde på tværs af landegrænserne. Projekterne implementeres af »individuelle hold« sammensat omkring en "hovedforsker" Programmet implementeres via det nye Europæiske Forskningsråd. For mere information, seerc.europa.eu

^Sidens top

Mennesker

Mennesker-programmet giver støtte til forskermobilitet og karrie - reudvikling, både for forskere inden for Den Europæiske Union og internationalt. Det implementeres via et sæt af Marie Curieaktiviteter, igennem gæstestillinger og andre tiltag, der kan hjælpe forskere med at opbygge deres færdigheder og kompetencer i hele deres karriereforløb:

 • indledende uddannelse af forskere – Marie Curie-netværk
 • partnerskaber og forbindelser imellem industrien og den akademiske verden
 • samfinansiering af regionale, nationale og internationale mobilitetsprogrammer
 • intraeuropæiske gæstestillinger
 • en international dimension: udgående og indkommende gæstestillinger, internationale samarbejdsplaner, genintegreringsstipendier
 • Marie Curie-pris

For mere information, se
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_da.htm

Kapacitet

Kapacitet-programmet styrker den forskningskapacitet, som Europa har behov for, hvis det skal blive til en driftig, videnbaseret økonomi.

Det dækker de følgende aktiviteter:

 • forskningsinfrastrukturer
 • forskning til gavn for SMV’er
 • vidensbaserede regioner
 • forskningspotentiale
 • videnskaben i samfundet
 • særlige aktiviteter med internationalt samarbejde.
^Sidens top

Kerneforskning

Programmet for kerneforskning og uddannelsesaktiviteter vil omfatte forskning, teknologi, internationalt samarbejde, udbredelse af teknisk viden, udnyttelsesaktiviteter og oplæring. Der er planlagt to særprogrammer:

 • det første program indbefatter: fusionsenergiforskning (særligt ITER) og kernefission og strålebeskyttelse
 • det andet program dækker Det Fælles Forskningscenter (FFC) inden for kerneenergi inklusive administration af kerneaffald samt miljøpåvirkning, forsvarlig kernekraft og atomsikkerhed. I tilgift til direkte tiltag på kerneområdet, udfører FFC også forskning på andre områder for at levere videnskabelig og teknologisk støtte for politiske beslutninger i EU (se jrc.ec.europa.eu/).

RP7 budget (50 521 mio. EUR, løbende priser)

mio. EUR
FFC (EU) 1 751
Samarbejde 32 413
Idéer 7 510
Mennesker 4 750
Kapacitet 4 097
FP7 budget: chart

Bemærk: Euratom RP: 2,7 mia. EUR over 5 år – ikke medregnet ovenfor

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Sidens top