European Commission - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak se zapojit do 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum

Jaká je struktura 7. RP?
Co to jsou „specifické programy“?

Specifické programy tvoří pět základních stavebních kamenů 7. RP:

Spolupráce

Jádrem 7. RP, které představuje dvě třetiny celkového rozpočtu, je program s názvem Spolupráce. Jeho cílem je podporovat výzkum založený na spolupráci jak v rámci Evropy, tak i v ostatních partnerských zemích prostřednictvím projektů nadnárodních sdružení z průmyslové a akademické sféry. Výzkum bude prováděn v deseti klíčových tematických oblastech:

 • zdraví;
 • potraviny, zemědělství a rybaření, biotechnologie;
 • informační a komunikační technologie;
 • nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie;
 • energetika;
 • životní prostředí (včetně změny podnebí);
 • doprava (včetně letectví);
 • sociálně-ekonomické a humanitní vědy;
 • vesmír;
 • bezpečnost.

Myšlenky

Program Myšlenky bude podporovat „hraniční výzkum“ výlučně na základě vědecké excelence. Výzkum lze provádět v jakékoli oblasti vědy nebo technologie, včetně aplikované techniky, společensko-ekonomických věd a humanitních oborů. Narozdíl od programu Spolupráce zde neexistuje žádná povinnost přeshraničního partnerství. Projekty jsou realizovány „individuálními týmy“ soustředěnými okolo „hlavního výzkumného pracovníka“. Program je realizován prostřednictvím Evropské rady pro výzkum (ERV).
Více informací naleznete na stránkách erc.europa.eu

^Nahoru

Lidé

Program Lidé zajišťuje podporu pro mobilitu výzkumných pracovníků a rozvoj jejich kariéry, a to jak pro občany zemí Evropské unie, tak i z jiných států. Tento program je realizován prostřednictvím souboru akcí Marie Curie a zajišťuje stipendia a další opatření sloužící k tomu, aby napomáhaly vědeckým pracovníkům budovat a rozšiřovat své znalosti, dovednosti a schopnosti po celou dobu své kariéry:

 • úvodní školení výzkumných pracovníků – sítě „Marie Curie“;
 • partnerství a vztahy mezi podnikovou a akademickou sférou;
 • spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů mobility;
 • vnitroevropská stipendia;
 • mezinárodní rozměr: výměnná stipendia, mezinárodní programy
 • spolupráce, reintegrační granty;
 • ceny Marie Curie.

Více informací naleznete na stránkách
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_cs.htm

Kapacity

Cílem programu Kapacity je posilovat výzkumné kapacity, které Evropa potřebuje k tomu, aby se stala prosperující ekonomikou založenou na znalostech.

Tento program pokrývá následující činnosti:

 • výzkumné infrastruktury;
 • výzkum ve prospěch malých a středních podniků (MSP);
 • znalostní regiony;
 • výzkumný potenciál;
 • vědu ve společnosti;
 • konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce.
^Nahoru

Jaderný výzkum

Program pro jaderný výzkum a školicí činnosti bude zahrnovat výzkum, technologický vývoj, mezinárodní spolupráci, šíření technických informací a činnosti v oblasti využití včetně odborné přípravy. Plánují se dva konkrétní programy:

 • První program zahrnuje: termonukleární výzkum (především ITER), jaderné štěpení a radiační ochranu;
 • Druhý program bude zahrnovat činnosti Společného výzkumného střediska (SVS) na poli jaderné energetiky, včetně jaderného odpadového hospodářství, dopadu na životní prostředí, jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení. Vedle přímých akcí v jaderné oblasti provádí SVS také výzkum v celé řadě dalších oblastí, který slouží k zajištění vědecké a technické podpory pro tvorbu evropských politik (viz jrc.ec.europa.eu/).

Rozpočet 7. RP (50 521 milionů €, současné ceny)

v milionech €
SVS (EK) 1 751
Spolupráce 32 413
Myšlenky 7 510
Lidé 4 750
Kapacity 4 097
FP7 budget: chart

Poznámka: RP Euratom: 2,7 miliard euro po dobu 5 let – není zahrnut výše

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Nahoru