FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kako se vključiti
v 7. okvirni program EU za raziskave

Kako zaprositi za denarno podporo

„Delovni programi“ in „razpisi za oddajo predlogov“

Konkretne načrte za izvajanje „posebnih programov“ (glej zgoraj) Evropska komisija objavi v letnih „delovnih programih“. Ti delovni programi vsebujejo razpored „razpisov za oddajo predlogov“, ki so na splošno znani enostavno kot „razpisi“, in ki se objavljajo v času leta. Vsak razpis običajno pokriva posebna raziskovalna področja in mogoče bo potrebno počakati do objave razpisa, ki bo pokrival točno tisto področje, ki vas zanima.

Kako izvem, kdaj je objavljen razpis za oddajo predlogov?

Vsi razpisi so objavljeni v Uradnem listu EU (ki je uradni vir dokumentov). Letni delovni programi in celotna besedila razpisov so na razpolago v rubriki 7. OP na spletni strani CORDIS-a, namenjeni raziskavam, ki jih podpira EU: http://cordis.europa.eu/fp7/

CORDIS se nenehno dopolnjuje z najnovejšimi informacijami v zvezi z razpisi za oddajo predlogov, kakor tudi z drugimi informacijami in storitvami, povezanimi z raziskavami v Skupnosti. CORDIS vam bo torej v pomoč pri iskanju informacij – in načrtovanju vašega predloga.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Vrh