FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Ako sa zapojiť do 7. rámcového programu EÚ pre výskum

Ako požiadať o financovanie?

„Pracovné programy“ a „výzvy na predkladanie projektov“

Konkrétne plány na implementáciu „špecifických programov“ (pozri vyššie) vyhlasuje Európska komisia v každoročne schvaľovaných „Pracovných programoch“. Tieto pracovné programy obsahujú zoznam „výziev na predkladanie projektov“, ktoré sú všeobecne známe ako „výzvy“ a uverejňujú sa v priebehu roka. Každá výzva zvyčajne pokrýva špecifické výskumné oblasti a možno budete musieť počkať, kým sa neobjaví výzva, ktorá zahŕňa práve tú oblasť, o ktorú máte záujem.

Ako sa dozviem, kedy bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí?

Všetky výzvy sa uverejňujú v Úradnom vestníku EÚ (ktorý je oficiálnym zdrojom dokumentov). Ročné pracovné programy a plné znenie výziev sú uverejnené v časti o 7. RP v sekcii CORDISu, internetovej stránky venovanej výskumu podporovaného EÚhttp://cordis.europa.eu/fp7/.

CORDIS je priebežne aktualizovaný a obsahuje najnovšie informácie o výzvach na predkladanie projektov, ako aj informácie a služby týkajúce sa výskumu v Spoločenstve. CORDIS vám pomôže nájsť potrebné informácie – a naplánovať váš projekt.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Hore