Komisja Europejska

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak przyłączyć się do siódmego programu
ramowego UE w zakresie badań naukowych

Jak ubiegać się o finansowanie

Programy pracy i zaproszenia do składania wniosków

Konkretne plany dotyczące realizacji „programów szczegółowych” (patrz wyżej) ogłasza Komisja Europejska w przyjmowanych co roku „programach pracy”. Owe programy pracy obejmują harmonogram „zaproszeń do składania wniosków” – określanych powszechnie jako „zaproszenia” – które publikowane będą w ciągu roku. Każde takie zaproszenie obejmuje zazwyczaj określone obszary badań, w związku z czym trzeba czasempoczekać na opublikowanie zaproszenia dotyczącego konkretnego obszaru Państwa zainteresowań.

Gdzie dowiadywać się o opublikowaniu zaproszenia do składania wniosków?

Wszystkie zaproszenia ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym UE (stanowiącym urzędowe źródło dokumentów). Roczne programy pracy oraz pełny tekst zaproszeń publikowany jest w Internecie na stronach CORDIS poświęconych badaniom naukowym wspieranym przez UE, w sekcji dotyczącej 7PR:web site dedicated to EU-supported research.

Strony CORDIS są stale aktualizowane w oparciu o najnowsze informacje dotyczące zaproszeń do składania wniosków oraz wszelkie inne informacje i usługi związane z badaniami w UE. CORDIS pomoże Państwu znaleźć informacje oraz przygotować wniosek.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Do góry