FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kaip dalyvauti ES 7-oje bendrojoje
mokslinių tyrimų programoje

Kaip prašyti šio finansavimo?

„Darbo programos“ ir „Kvietimai teikti pasiūlymus“

Konkrečius „Specifinių programų“ (žr. į anksčiau minėtas) planus skelbia Europos Komisija kasmet priimamose „Darbo programose“. Šios darbo programos sudaro per metus numatomų paskelbti „Kvietimų teikti pasiūlymus“ (paprastai vadinamų tiesiog „kvietimais“) tvarkaraštį. Kiekvienas kvietimas taikomas konkrečioms mokslinių tyrimų sritims, todėl galbūt teks palaukti, kol pasirodys būtent jus dominančios srities kvietimas.

Kaip sužinoti, kada paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus?

Visi kvietimai skelbiami ES Oficialiajame leidinyje (oficialiame dokumentų šaltinyje). Metinės darbų programos ir išsamūs visų kvietimų tekstai skelbiami CORDIS BP7 skyriuje – ES remiamiems moksliniams tyrimams skirtoje tinklavietėjehttp://cordis.europa.eu/fp7/

CORDIS yra nuolat atnaujinamas, papildomas naujausiomis žiniomis apie kvietimus teikti pasiūlymus ir kita informacija bei paslaugomis, susijusiomis su Bendrijos moksliniais tyrimais. CORDIS padės jums rasti informacijos ir parengti savo pasiūlymus.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Į viršų