European Commission - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kuinka osallistua EU:n seitsemänteen
tutkimuksen puiteohjelmaan

Kuinka hakea rahoitusta?

Työohjelmat ja ehdotuspyynnöt

Euroopan komissio julkistaa erityisohjelmien (ks. edeltä) täytäntäänpanoa koskevat konkreettiset suunnitelmat vuosittain hyväksyttävissä työohjelmissa. Nämä työohjelmat sisältävät vuoden aikana julkaistavien ehdotuspyyntöjen (eli Calls for Proposal) aikataulun. Jokainen ehdotuspyyntö koskee tiettyjä tutkimusaiheita ja voit joutua odottamaan, kunnes omaa erikoisalaasi koskeva ehdotuspyyntö julkaistaan.

Mistä tiedän, milloin ehdotuspyyntö julkaistaan?

Kaikki ehdotuspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (joka on asiakirjojen virallinen lähde). Vuosittaiset työohjelmat ja ehdotuspyyntöjen täydelliset tekstit julkaistaan EU-rahoitteisen tutkimuksen verkkosivuston, CORDISin, PO7:ää koskevassa osiossa http://cordis.europa.eu/fp7/

CORDISia päivitetään taajaan uusimmalla ehdotuspyyntöjä koskevalla tiedolla, sekä muilla yhteisön tutkimusta koskevilla tiedoilla ja palveluilla. CORDIS auttaa sinua tiedonhaussa ja ehdotuksesi suunnittelussa.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Ylös