Euroopa Komisjon - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kuidas ühineda ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammiga

Kuidas taotleda toetusi?

Tööprogrammid ja projektikonkursid

Konkreetsed plaanid eriprogrammide (vt ülal) rakendamise kohta teeb Euroopa Komisjon teatavaks igal aastal vastuvõetavates tööprogrammides. Need tööprogrammid hõlmavad endas järgneva aasta jooksul avaldatavate projektikonkursside (mida sageli tuntakse ka lihtsalt konkursi nime all) ajakava. Iga konkurss puudutab enamasti mingeid konkreetseid uurimisvaldkondi ning võib juhtuda, et Teil tuleb oodata, enne kui kuulutatakse välja mõni konkurss, mille teema langeb täpselt kokku Teid huvitava valdkonnaga.

Kust leida andmeid väljakuulutatud projektikonkursside kohta?

Kõik konkursikutsed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas (mis on ametlikuks dokumentide allikaks). Iga-aastased tööprogrammid ja konkursside terviktekstid avaldatakse RP7 rubriigis ELi poolt toetatavatele teadusuuringutele pühendatud CORDISe veebilehelweb site .

CORDIS sisaldab alati värskeimaid andmeid projektikonkursside, aga ka muud teavet ühenduse teadusuuringutega seotud teenuste kohta. CORDIS aitab Teil leida teavet ja kavandada oma projekti.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Üles