European Commission - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak se zapojit do 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum

Jak zažádat o financování

Pracovní programy a výzvy k předkládání návrhů

Konkrétní plány na realizaci specifických programů (viz výše) jsou vyhlašovány Evropskou komisí v pracovních programech, které jsou přijímány jedenkrát ročně. Tyto pracovní programy obsahují harmonogram výzev k předkládání návrhů, které jsou společně označovány jako „výzvy“ a jež jsou zveřejňovány v průběhu celého roku. Každá výzva obvykle postihuje konkrétní výzkumné oblasti a vy budete možná muset počkat, dokud se neobjeví taková výzva, která by pokrývala vaši konkrétní zájmovou oblast.

Jak se dozvím o zveřejnění výzvy k předkládání návrhů?

Všechny výzvy jsou oznamovány prostřednictvím Úředního věstníku Evropské unie (který je také oficiálním zdrojem dokumentů). Roční pracovní programy a úplné znění výzev jsou publikovány také v sekci 7. RP v systému CORDIS, internetových stránkách vyhrazených výzkumu podporovanému EU – viz http://cordis.europa.eu/fp7/

CORDIS je doplňován aktuálními informacemi týkajícími se výzev k předkládání návrhů, ale i dalšími informacemi, které nějakým způsobem souvisí s výzkumem Společenství. CORDIS vám pomůže najít informace a naplánovat váš návrh.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Nahoru