FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Как да участваме в 7ма Рамкова програма на ЕС за научни изследвания

Как да кандидатстваме за финансиране

„Работни програми“ и „Покани за представяне на предложения за проекти“

Европейската комисия обявява конкретните планове за изпълнение на „специфичните програми“ (виж по-горе) чрез публикуването на съответни „работни програми", които се утвърждават всяка година. Тези работни програми съдържат графика на „поканите за представяне на предложения за проекти“, обикновено познати само като „покани“ (Calls). Всяка покана обикновено обхваща точно определени, специфични научни области и на вас може да ви се наложи да изчакате докато се появи поканата, която покрива точно вашата област от интереси.

Как да разберем кога поканата за представяне на предложения за проекти е публикувана?

Всички покани се оповестяват в Официален вестник на Европейския съюз (който е официалният източник за документи на ЕС). Годишните работни програми и целият текст на поканите се публикуват в раздела 7РП на CORDIS, интернет страницата за научни изследвания подкрепяни от ЕС.

CORDIS постоянно се актуализира с най-новата информация за поканите за представяне на предложения за проекти, както и друга информация и услуги, отнасящи се до научните изследвания в Общността. CORDIS ще ви помогне да намерите информация и да планирате своето предложение.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Нагоре