Europeiska kommissionen

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure How to get involved in the EU 7th Framework Programme for Research

En fickguide för nykomlingar

Vem kan få användning av den här broschyren?

Låter begrepp som ”FP6”, ”CORDIS”, ”specifika program” och ”förslagsinfordran” ganska bekanta för dig? Har du deltagit i något av EU:s tidigare ramprogram för forskning? Om så är fallet kan du förmodligen sluta läsa här. Om inte kan följande sidor föra dig lite närmare ett deltagande i ”FP7”. Det här dokumentet är en enkel guide till hur du kan delta i EU:s sjunde ramprogramm för forskning (FP7), som är Europeiska unionens viktigaste instrument för att finansiera forskning i Europa.

I broschyren får du veta vilka områden och verksamheter som EU planerar att finansiera genom programmet och vart du kan vända dig om du vill ansöka om dessa medel.

Mer utförlig information om de olika avsnitten kan du hitta på följande specialiserade hemsidor:

ec.europa.eu/research/fp7/
cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Upp