FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kako se vključiti
v 7. okvirni program EU za raziskave

Žepni vodnik za novince

Komu lahko ta brošura koristi?

Vam izrazi, kot so „6. OP“, „CORDIS“, „posebni program“, „razpis za oddajo predlogov“, zvenijo znano? Ali ste že sodelovali v prejšnjih okvirnih raziskovalnih programih EU? Če ste, potem lahko verjetno že nehate brati. Če pa niste, vas bodo naslednje strani verjetno nekoliko približale k udeležbi v „7.OP“. Ta dokument je preprost vodnik o tem, kako se lahko vključite v Sedmi okvirni program za raziskave na ravni EU (7. OP), ki je glavni instrument Evropske unije za financiranje raziskav v Evropi.

V brošuri boste izvedeli, katera področja in dejavnosti namerava EU financirati v okviru programa in kam se obrniti, če želite zaprositi za to denarno podporo.

ec.europa.eu/research/fp7/
cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Vrh