Komisja Europejska

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak przyłączyć się do siódmego programu
ramowego UE w zakresie badań naukowych

Miniprzewodnik dla potencjalnych wnioskodawców

Do kogo skierowany jest ten przewodnik?

Czy wyrażenia takie jak „6PR”, „CORDIS”, „program szczegółowy”, „zaproszenie do składania wniosków” są Państwu znane? Czy już brali Państwo udział we wcześniejszych wspólnotowych programach ramowych w zakresie badań naukowych? Jeżeli tak, to mogliby Państwo już w tym miejscu zakończyć czytanie. Jeżeli nie, to kolejne strony mogą przybliżyć Państwu sposoby uczestnictwa w 7PR. Niniejsza publikacja jest przystępnym przewodnikiem, jak przyłączyć się do siódmego programu ramowego w zakresie badań naukowych (7PR), który jest głównym instrumentem finansowym Unii Europejskiej wspierającym prace badawcze w Europie.

Przewodnik ten pokaże Państwu, jakie dziedziny i działania UE ma zamiar finansować w ramach programu oraz jakie kroki należy podjąć, by ubiegać o finansowanie.

Obszerniejsze informacje na temat każdego z poniższych rozdziałów mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych:

ec.europa.eu/research/fp7/
cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Do góry