FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kā iesaistīties ES 7. pamatprogrammā
pētniecības pasākumiem

kabatas rokasgrāmata jaunajiem dalībniekiem

Kam šis buklets būs noderīgs?

Vai tādi jēdzieni kā “6. pamatprogramma”, CORDIS, “īpašā programma”, “uzaicinājums iesniegt priekšlikumus” jums ir pazīstami? Vai esat piedalījušies iepriekšējās ES pamatprogrammās pētniecības pasākumiem? Ja jā – jūs droši vien varat neturpināt lasīt tālāk. Ja nē – nākamās lappuses jūs varētu tuvināt līdzdalībai 7. pamatprogrammā. Šis dokuments ir vienkārša rokasgrāmata, kurā izskaidrots, kā iesaistīties Septītajā pamatprogrammā ES pētniecības pasākumiem (7. pamatprogramma), kas ir Eiropas Savienības galvenais instruments pētniecības finansēšanai Eiropā.

Izlasot brošūru, uzzināsiet, kuras jomas un pasākumus ES plāno finansēt saskaņā ar programmu un kurp doties, ja vēlaties pieteikties finansējumam.

Plašāku informāciju par katru no turpmākajām iedaļām varat meklēt šādās
īpaši izveidotajās tīmekļa vietnēs:

ec.europa.eu/research/fp7/
cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Uz augšu