Euroopa Komisjon - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kuidas ühineda ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammiga

Taskuteatmik uutele liitujatele

Kellele on käesolev teatmik mõeldud?

Kas olete varem kokku puutunud selliste mõistetega nagu RP6, CORDIS, eriprogramm, projektikonkurss? Olete osalenud ELi varasemates teadusuuringute raamprogrammides? Kui jah, siis ei ole see teatmik mõeldud ilmselt Teile. Kui aga mitte, võib järgnevatel lehekülgedel toodud teave aidata Teid RP7ga liitumisele sammu võrra lähemale. Käesolev käsiraamat on üldarusaadav materjal selle kohta, kuidas liituda ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammiga (RP7), mis on Euroopa Liidu peamiseks Euroopa teadusuuringute rahastamise vahendiks.

Teatmik räägib sellest, milliseid valdkondi ja tegevusi EL programmi raames toetada plaanib ning kuhu nende toetuste taotlemiseks pöörduda.

Põhjalikumat teavet iga järgneva punkti kohta leiate järgnevatelt veebisaitidelt:

ec.europa.eu/research/fp7/
cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Üles