European Commission - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak se zapojit do 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum

kapesní průvodce pro nové zájemce

Komu může být tato příručka užitečná?

Znějí vám pojmy „6. RP“, „CORDIS“, „specifický program“, „výzva k předkládání návrhů“ nějak povědomě? Zúčastnili jste se někdy dřívějších rámcových programů EU pro výzkum? Pokud ano, pak zde můžete své čtení v klidu ukončit. Jestliže tomu však tak není, pak Vám následující stránky poskytnou bližší informace k účasti v „7. RP“. Tato brožura je jednoduchým průvodcem pro ty, kdo se chtějí připojit k 7. rámcovému programu EU pro výzkum (7. RP), který je hlavním nástrojem Evropské unie pro financování výzkumu v Evropě.

V této brožuře se dozvíte, které oblasti a činnosti plánuje EU v rámci tohoto programu financovat a kam se máte obrátit v případě, že chcete o takovéto financování požádat.

Podrobnější informace o každé z následujících kapitol naleznete na těchto internetových stránkách:

ec.europa.eu/research/fp7/
cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Nahoru