Europeiska kommissionen

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure How to get involved in the EU 7th Framework Programme for Research

Hur man svarar på en förslagsinfordran

Skicka in ditt förslag

Du svarar på en förslagsinfordran genom att skicka in ditt förslag. Förslagen kan skickas in när som helst från det att en förslagsinfordran öppnar fram till slutdatumet. I anvisningarna för sökande Guide for Applicants (som även publiceras på CORDIS) vägleds du genom ärendets gång och du hänvisas till andra nödvändiga dokument. Ett webbaserat elektroniskt online-verktyg för ansökningar som heter EPSS (Electronic Proposal Submission Service) är den obligatoriska kanal som används för att skicka iväg förslagen.

Vad händer sedan jag skickat in mitt förslag?

Efter det att ansökningstiden har gått ut utvärderas alla insända förslag av en oberoende panel som består av erkända experter inom området i fråga. Panelen kommer att kontrollera förslagen mot ett antal offentliggjorda kriterier för att se om kvaliteten på den föreslagna forskningen kan vara värd att finansieras.

De viktigaste kriterierna för utvärderingen förklaras i anvisningarna för sökande, Guide for Applicants.

Och om mitt förslag godkänns?

Om förslaget godkänns, inleder Europeiska kommissionen finansiella och vetenskapliga/tekniska förhandlingar med ditt konsortium för fler detaljer kring projektet. Slutligen utarbetas ett avtal om anslaget mellan varje deltagare och kommissionen. I avtalet fastställs betalningsmottagarnas respektive Europeiska gemenskapens rättigheter och skyldigheter, bland annat fastslås EU:s ekonomiska bidrag till era forskningsomkostnader.

För ytterligare information om allt som rör förslagsinfordringar (bland annat rådgivning steg-för-steg om hur man skickar in ett förslag, urvalskriterier, utvärderingar, immateriell äganderätt osv.), se anvisningarna för sökande, Guide for Applicants, som finns tillgänglig på CORDIS: cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Upp