FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kako se vključiti
v 7. okvirni program EU za raziskave

Kako se prijaviti na razpis

Pošljite predlog

Na razpis se prijavite tako, da pošljete svoj predlog. Predloge lahko pošljete kadar koli po odprtju razpisa, do predpisanega roka. Vodnik za prijavitelje (objavljen v okviru vsakega posameznega razpisa na CORDIS-u) vas bo vodil skozi mehanizem postopka in vas usmeril k drugim uporabnim dokumentom. Spletno elektronsko orodje EPSS (Sistem za elektronsko pripravljanje in pošiljanje predlogov) je obvezen kanal za pošiljanje predlogov.

Kaj se zgodi, ko pošljem predlog?

Po izteku roka za prijavo na razpis vse poslane predloge oceni zbor neodvisnih ocenjevalcev, ki so priznani strokovnjaki za ustrezna področja. Komisija bo predloge pregledala ob upoštevanju objavljenega sklopa meril, da bi preverila, ali je predlagana raziskava dovolj kakovostna, da bi lahko dobila denarno podporo.

Glavno merilo, uporabljeno pri tem ocenjevanju, je obrazloženo v Vodniku za prijavitelje.

Kaj se zgodi, če je moj predlog sprejet?

V primeru uspešnih predlogov Evropska komisija sproži finančna in znanstvena/tehnična pogajanja z vašim konzorcijem glede podrobnosti projekta. Na koncu se sestavi sporazum o dodelitvi sredstev med vsakim udeležencem in Komisijo. Z njim se določijo pravice in obveznosti upravičencev in Evropske komisije, vključno s finančnim prispevkom EU za vse vaše raziskovalne stroške.

Dodatne informacije o vseh vprašanjih, povezanih z razpisi (vključno s postopnim svetovanjem o tem, kako poslati predlog, o merilih upravičenosti, ocenjevanju, vprašanjih intelektualne lastnine itd.) so na voljo v Vodniku za prijavitelje, ki je na voljo na CORDIS-ovi spletni strani: cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Vrh