Komisja Europejska

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak przyłączyć się do siódmego programu
ramowego UE w zakresie badań naukowych

Jak odpowiedzieć na zaproszenie

Składanie wniosku

Na zaproszenie odpowiada się, składając wniosek. Wnioski można składać w dowolnym terminie po publikacji zaproszenia, jednakże przed upłynięciem terminu składania wniosków. Przewodnik dla wnioskodawców (również publikowany na stronach CORDIS – dla każdego zaproszenia) poprowadzi Państwa przez całą procedurę i wskaże inne przydatne dokumenty. Obowiązkową formą składania wniosków jest forma elektroniczna – EPSS (Electronic Proposal Submission Service).

Co się dzieje po złożeniu wniosku?

Po upływie terminu wszystkie złożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez zespół niezależnych ekspertów rekrutowanych spośród uznanych specjalistów w danej dziedzinie. Zespół ten ocenia wnioski w oparciu o opublikowany zestaw kryteriów pozwalających stwierdzić, czy pod względem jakości proponowane badania kwalifikują się do wsparcia finansowego.

Główne kryteria oceny przedstawiono w Przewodniku dla wnioskodawców.

Mój wniosek został przyjęty – co dalej?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Komisja Europejska przystępuje do negocjacji finansowych oraz naukowo-technicznych z konsorcjum wnioskodawcy w celu omówienia szczegółów projektu. Na koniec sporządzana jest umowa o grant między każdym uczestnikiem a Komisją. Określa ona prawa i obowiązki beneficjentów i Wspólnoty Europejskiej, w tym także wielkość wkładu finansowego UE w koszty badań.
Dodatkowe informacje na temat wszelkich spraw związanych z zaproszeniami (m.in. takich jak wskazówki dotyczące kolejnych kroków procedury składania wniosków, kryteria kwalifikowalności, ocena, zagadnienia własności intelektualnej itd.) znajdą Państwo w Przewodniku dla wnioskodawców, dostępnym na stronach CORDIS:cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Do góry