Europese Commissie

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Hoe kunt u betrokken raken bij het
EU 7e kaderprogramma voor onderzoek

Hoe een oproep te beantwoorden?

Dien uw voorstel in

U beantwoordt een oproep door het indienen van een voorstel. Voorstellen kunnen op ieder moment ingediend worden wanneer een oproep begint, tot aan de deadline. De Aanvraaggids (die eveneens voor iedere oproep op Cordis wordt gepubliceerd) zal u door het procesmechanisme leiden en u wijzen op andere nuttige documenten. Een webgebaseerd elektronisch online hulpmiddel genaamd EPSS (elektronische dienst voor het indienen van een voorstel – Electronic Proposal Submission Service) is het verplichte kanaal voor het indienen van voorstellen.

Wat gebeurt er nadat ik een voorstel ingediend heb?

Na de deadline voor de oproep, worden alle ingediende voorstellen geëvalueerd door een panel van onafhankelijke beoordelaars, die erkende specialisten in de relevante gebieden zijn. Het panel zal de voorstellen beoordelen aan de hand van een gepubliceerde set criteria om te zien of de kwaliteit van het voorgestelde onderzoek financiering waard is.

De hoofdcriteria die gebruikt worden voor deze evaluatie worden uitgelegd in de Aanvraaggids.

En indien mijn voorstel wordt aanvaard?

Voor succesvolle voorstellen zal de Europese Commissie financiële en wetenschappelijk/technische onderhandelingen voeren met uw consortium over de details van het project. Ten slotte wordt een subsidieovereenkomst opgesteld tussen elke deelnemer en de Commissie. Deze bepaalt de rechten en de verplichtingen van de begunstigden en de Europese Gemeenschap, inclusief de financiële bijdrage van de EU aan uw onderzoekskosten.

Voor aanvullende informatie over alle onderwerpen gerelateerd aan de oproepen (inclusief stap-voor-stap-advies over hoe een voorstel in te dienen, de criteria om in aanmerking te komen, evaluaties, onderwerpen over intellectueel eigendom, enz.), gelieve de Aanvraaggids te raadplegen, beschikbaar via CORDIS op cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Naar boven