FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kā iesaistīties ES 7. pamatprogrammā
pētniecības pasākumiem

Kā atsaukties uz aicinājumu?

Iesniedziet savu priekšlikumu

Jūs atsaucaties uzaicinājumam, iesniedzot savu priekšlikumu. Priekšlikumus var iesniegt jebkurā laikā pēc uzaicinājuma atvēršanas līdz iesniegšanas termiņa beigām. Norādījumi pieteikuma iesniedzējiem (arī publicēti katram uzaicinājumam CORDIS) sniegs jums informāciju par procesa mehānismu un norādīs, kur meklēt citus noderīgus dokumentus. Priekšlikumi obligāti jāiesniedz, izmantojot tīmekļa vietnes elektronisku tiešsaistes rīku EPSS (Elektroniskais priekšlikumu iesniegšanas dienests).

Kas notiek pēc mana priekšlikuma iesniegšanas?

Kad iesniegšanas termiņš ir beidzies, neatkarīgu novērtētāju kolēģija, ko veido atzīti speciālisti attiecīgajā jomā, novērtē visus iesniegtos priekšlikumus. Kolēģija pārbauda priekšlikumu atbilstību publicētajai kritēriju kopai, lai pārliecinātos, vai iesniegtā pētniecības priekšlikuma kvalitāte ir finansējuma vērta.

Galvenie šajā novērtējumā izmantotie kritēriji ir aprakstīti Norādījumos pieteikuma iesniedzējiem.

Un ja manu priekšlikumu apstiprina?

Par priekšlikumiem, kas sekmīgi izturējuši konkursu, Eiropas Komisija uzāk pārrunas ar jūsu konsorciju par finansiāliem un zinātniskiem/tehniskiem jautājumiem un projekta detaļām. Visbeidzot tiek sastādīts piešķīruma līgums starp katru dalībnieku un Komisiju. Tas nosaka finanšu saņēmēju un Eiropas Komisijas tiesības un pienākumus, tostarp ES finanšu ieguldījumu jūsu pētniecības izmaksās.

Papildu informāciju par visiem ar uzaicinājumiem saistītajiem jautājumiem (tostarp detalizētus ieteikumus, kā iesniegt pieteikumu, atbilstības kritērijus, intelektuālā īpašuma jautājumus u.c.) varat meklēt Norādījumos pieteikuma iesniedzējam, kas pieejami CORDIS tīmekļa vietnēcordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Uz augšu