FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kaip dalyvauti ES 7-oje bendrojoje
mokslinių tyrimų programoje

Kaip atsiliepti į kvietimą?

Pateikite savo pasiūlymą

Į kvietimą atsakoma pateikiant pasiūlymą. Pasiūlymus galima pateikti bet kuriuo metu nuo kvietimo paskelbimo iki nurodyto galutinio termino. „Vadovas pareiškėjams“ (kuris kiekvieno kvietimo atveju skelbiamas ir CORDIS tinklavietėje) padės jums pereiti proceso vingius ir nukreips kitų naudingų dokumentų link. Pasiūlymai teikiami tik naudojantis „Elektronine pasiūlymų siuntimo sistema“ (EPSS).

Kas vyksta pateikus pasiūlymą?

Pasibaigus galutiniam kvietimo terminui, visus pateiktus pasiūlymus vertina nepriklausomų vertintojų komisija, sudaryta iš pripažintų atitinkamos srities ekspertų. Komisija tikrina šiuos siūlymus, vadovaudamasi paskelbtais kriterijais. Taip nustatoma, ar siūlomas mokslinis tyrimas yra toks kokybiškas, kad būtų verta jį finansuoti.

Pagrindiniai šio vertinimo kriterijai yra paaiškinti „Vadove pareiškėjams“.

Ką daryti, jeigu jūsų pasiūlymui pritarta?

Sėkmingų pasiūlymų atžvilgiu Europos Komisija pradeda finansines ir mokslines bei technines derybas su jūsų konsorciumu dėl projekto patikslinimo. Pagaliau, tarp kiekvieno dalyvio ir Komisijos pasirašoma sutartis dėl subsidijos arba stipendijos. Sutartis nustato gavėjų ir Europos Bendrijos teises bei įsipareigojimus, įskaitant ES finansinį indėlį į jūsų mokslinio tyrimo išlaidas.

Daugiau informacijos visais kvietimų klausimais galima rasti „Vadove pareiškėjams“ (kur žingsnis po žingsnio patariama kaip teikti pasiūlymus, paaiškinami tinkamumo kriterijai, vertinimai, intelektinės nuosavybės klausimai ir taip toliau). „Vadovas pareiškėjams“ prieinamas CORDIS tinklavietėje cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Į viršų