An Coimisiún Eorpach

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Conas a bheith bainteach
le 7ú Creatchlár an AE um thaighde

Conas freagairt do Ghlao

Do thogra a chur isteach

Freagraíonn tú do Ghlao trí do thogra a chur isteach. Is féidir tograí a chur isteach uair ar bith i ndiaidh oscailt an Ghlao, go dtí an dáta deiridh. Treoróidh an Treoir d’Iarrthoirí (arna foilsiú chomh maith ar CORDIS) thú trí chéimeanna an phróisis, agus chuig doiciméid úsáideacha eile. Is í an uirlis leictreonach ar líne bunaithe ar an nGréasán ar a dtugtar EPSS (‘Seirbhís Leictreonach um Chur Isteach Tograí’) an cainéal éigeantach do chur isteach tograí.

Cad a tharlaíonn tar éis dom togra a chur isteach?

Tar éis an dáta deiridh don Ghlao, déanann painéal meastóirí neamhspleácha, ar speisialtóirí aitheanta iad sna réimsí ábhartha, gach togra a chuirtear isteach a mheas. Seiceálfaidh an painéal na tograí i gcomparáid le sraith foilsithe critéar féachaint arbh fhiú an taighde a mhaoiniú ó thaobh cáilíochta de.

Mínítear sa Treoir d’Iarrthóirí na heochair-chritéir a úsáidtear don mheastóireacht seo.

Agus má ghlactar le mo thogra?

Do thograí a n-éiríonn leo, téann an Coimisiún Eorpach i mbun idirbheartaíochtaí airgeadais agus eolaíocha/teicniúla le do chuibhreannas maidir le sonraí an tionscadail. Ar deireadh, dréachtaítear comhaontú deontais idir gach rannpháirtí agus an Coimisiún. Leagtar amach ann cearta agus oibleagáidí na dtairbhithe agus an Chomhphobail Eorpaigh, lena n-áirítear ranníocaíocht an AE i leith do chostais taighde.

Tá eolas breise ar gach ceist a bhaineann le Glao (lena n-áirítear comhairle chéim ar chéim ar conas togra a chur isteach, critéir cháilíochta, meastóireachtaí, ceisteanna um Maoin Intleachtúil, srl.) sa Treoir d’Iarrthóirí, atá ar fáil ó CORDIS ag cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Barr an leathanaigh