European Commission - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kuinka osallistua EU:n seitsemänteen
tutkimuksen puiteohjelmaan

Kuinka vastata ehdotuspyyntöön?

Ehdotuksen jättäminen

Ehdotuspyyntöön vastataan jättämällä ehdotus. Ehdotuksen voi jättää milloin tahansa ehdotuspyynnön julkaisusta aina sen päättymispäivään saakka. Hakuopas (julkaistaan jokaisen ehdotuspyynnön osalta myös CORDISissa) auttaa sinua ymmärtämään ehdotusprosessin kulun ja sisältää viitteitä muihin hyödyllisiin asiakirjoihin. Verkkopohjainen, sähköinen työkalu nimeltään EPSS (Electronic Proposal Submission System, sähköinen ehdotusten jättämisjärjestelmä) on ainoa hyväksyttävä tapa jättää ehdotus.

Mitä ehdotuksen jättämisen jälkeen tapahtuu?

Ehdotuspyynnön päättymispäivän jälkeen riippumattomista, asiaankuuluvien tutkimusalojen tunnustetuista asiantuntijoista koostuva paneeli arvioi kaikki jätetyt ehdotukset. Paneeli vertaa ehdotuksia julkaistuihin arviointikriteereihin määritelläkseen, onko ehdotettu tutkimushanke laadullisesti rahoituksen arvoinen.

Arvioinnissa käytettävät avainkriteerit on esitetty hakuoppaassa.

Ja jos ehdotukseni hyväksytään?

Hyväksyttyjen ehdotusten osalta Euroopan komissio aloittaa yhteenliittymän kanssa hankkeen rahoitusta ja tieteellisiä ja teknisiä näkökulmia koskevat yksityiskohtaiset neuvottelut. Lopuksi komissio laatii jokaisen osallistujan kanssa apurahasopimuksen. Sopimus määrittää edunsaajien ja Euroopan yhteisön oikeudet ja velvollisuudet, mukaan luettuna EU:n rahoitusosuuden tutkimuskuluista.

Lisätietoja kaikista ehdotuspyyntöjä koskevista aiheista (mukaan luettuna yksityiskohtaiset ohjeet ehdotusten jättämisestä, kelpoi suusvaatimuksista, arvioinnista, tekijänoikeuksista jne.) löytyy hakuoppaasta, joka on saatavissa CORDISista osoitteessacordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Ylös