Euroopa Komisjon - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kuidas ühineda ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammiga

Kuidas vastata konkursikutsele

Esitage oma projekt

Konkursikutsele vastamiseks esitage oma projekt. Projekte saab esitada igal ajal alates konkursi väljakuulutamisest kuni selle lõpptähtajani. Kandideerimise juhend (mis avaldatakse iga konkursi jaoks ka CORDISe veebilehel) abistab Teid kogu selle protsessi vältel ning suunab Teid teiste kasulike dokumentide juurde. Elektrooniline online-keskkond EPSS (Electronic Proposal Submission Service) on projektide esitamiseks ainus võimalik kanal.

Mis toimub peale projekti esitamist?

Pärast konkursi lõpptähtaja möödumist hindab kõiki esitatud projekte sõltumatutest hindajatest koosnev komisjon, mille liikmeteks on vastavate valdkondade tunnustatud asjatundjad. Hindamiskomisjon uurib projektide vastavust avaldatud kriteeriumite nimekirjale, kontrollimaks, kas pakutud projekti kvaliteet on toetamist väärt.

Nimetatud hindamisel kasutatavaid võtmekriteeriume selgitatakse lähemalt kandideerimise juhendis.

Ja kui minu projekt heaks kiidetakse?

Kui projekt on edukas, alustab Euroopa Komisjon Teie konsortsiumiga projekti üksikasjade osas rahastamis- ning teaduslikke/tehnilisi läbirääkimisi. Lõpuks sõlmitakse iga osaleja ja komisjoni vahel rahastamisleping, mis sätestab hüvitiste saajate ja Euroopa Ühenduse õigused ja kohustused ning ELi rahalise panuse Teie teadusuuringute kulude katmisel.

Lisateavet kõikide konkurssidega seotud probleemide korral ning üksikasjalikku abi projekti esitamise, kõlblikkuskriteeriumite, hindamiste, intellektuaalse omandi jne küsimustes leiate kandideerimise juhendist CORDISe veebilehel cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Üles