Europa-Kommissionen

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Sådan kan du deltage i EU’s 7. rammeprogram for forskning

Sådan besvarer du en indkaldelse

Indsend dit forslag

Du besvarer en indkaldelse ved at indsende dit forslag. Forslag kan indsendes til enhver tid, efter at indkaldelsen er udsendt, og indtil deadlinen. Guiden til Ansøgere (der også offentliggøres for hver indkaldelse på CORDIS), hjælper dig igennem forløbet og henviser dig til andre nyttige dokumenter. Det netbaserede elektroniske værktøj kaldet EPSS (Elektronisk Forslagsindsendelsesservice), er den obligatoriske kanal, igennem hvilken forslag skal sendes.

Hvad sker der, efter at jeg har indsendt et forslag?

Efter indkaldelsens deadline, bliver alle forslag bedømt af et panel af uafhængige bedømmere, der er anerkendte specialister på de relevante områder. Panelet kontrollerer forslagene imod en offentliggjort liste af kriterier for at se, om kvaliteten af den foreslåede forskning er værdig til finansiering.

Og hvis mit forslag godtages?

For forslag, der accepteres, vil Europa-Komissionen igangsætte finansielle samt videnskabeligt/tekniske forhandlinger med dit konsortium om projektets detaljer. Endelig vil der blive opsat en stipendiumaftale imellem hver deltager og Kommissionen. Dette klargør de rettigheder og forpligtelser, som modtagerne og Det Europæiske Fællesskab har, herunder EU’s finansielle bidrag til jeres forskningsomkostninger.

For yderligere information om alle spørgsmål, der vedrører indkaldelser (herunder trin for trin råd om indsendelse af forslag, ansøger - forudsætninger, ophavsretsspørgsmål osv.), konsultér venligst Guiden for Ansøgere, der findes på CORDIS cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Sidens top