European Commission - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak se zapojit do 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum

Jak reagovat na výzvu

Zašlete svůj návrh

Na výzvu zareagujete tak, že zašlete svůj vlastní návrh. Návrhy lze předkládat kdykoli po zveřejnění Výzvy až do její uzávěrky. Průvodce pro žadatele (který je také zveřejňován u každé výzvy v systému CORDIS) Vás provede mechanismy postupu a odkáže vás na užitečné dokumenty. Návrh je nutné předložit prostřednictvím internetového elektronického nástroje s názvem EPSS („Electronic Proposal Submission Service“).

Co se stane poté, co předložím návrh?

Po uzávěrce Výzvy jsou všechny návrhy odeslány skupině nezávislých expertů ke zhodnocení, kteří jsou uznávaní specialisté v příslušném oboru. Tato skupina ověří, zda návrh splňuje zveřejněnou sadu kritérií a zda si kvalita tohoto návrhu zasluhuje financování.

Kritéria použitá pro toto hodnocení jsou vysvětlena v Průvodci pro žadatele.

A jestliže je můj návrh přijat?

U úspěšných návrhů zahájí Evropská komise finanční a vědeckotechnická jednání s vaším sdružením, která se budou týkat detailů vašeho projektu. Nakonec bude sepsána grantová dohoda mezi každým účastníkem a Komisí. Tato dohoda vymezuje soubor práv a povinností příjemců grantů a Evropského společenství, včetně finančního příspěvku EU na vaše výdaje na výzkum.

Další informace k veškerým otázkám souvisejících s Výzvami (včetně pokynů uvedených krok za krokem, jak zaslat návrh, kritérií způsobilosti, hodnocení, otázek duševního vlastnictví atd.) naleznete v Průvodci pro žadatele, který naleznete v systému CORDIS na internetových stránkách cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Nahoru