BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING - Voor de informatie op deze site gelden eenclausule van niet-aansprakelijkheiden een verklaring betreffende het auteursrecht
 
Contact  |  Zoeken op EUROPA   
European Research 2002 - conference logo
  

Europees onderzoek 2002

Welkomstpagina

Programma

Voordrachten

Forum

Pers

Deelnemerlijst

Expositie

Europese onderzoekruimte

FP6 logo
6de kaderprogramma
(2002-2006):

Waarom Europees  Onderzoek?

    

    

Conference journal logo

 

Europees onderzoek 2002

De Europese onderzoekruimte en het kaderprogramma

Brussel, 11-12-13 november 2002


Van 11 tot 13 november 2002 organiseert de Europese Commissie een grote conferentie ter gelegenheid van het begin van het zesde EU-kaderprogramma voor onderzoek, dat loopt van 2002 tot 2006.

Op basis van de ervaringen bij een soortgelijke gelegenheid in februari 1999, die meer dan 5 000 deelnemers trok, zal de conferentie dienen als een belangrijk gespreksforum waar de doelstellingen en prioriteiten van het kaderprogramma kunnen worden toegelicht en de regels voor deelneming nader kunnen worden uitgelegd. Tegelijkertijd moet de conferentie mogelijkheden bieden voor wetenschappelijke discussies en uitwisseling van de beste praktijken, die niet beperkt hoeven de blijven tot de onderwerpen van het kaderprogramma.

Informatie over de opzet en de inhoud van de conferentie vindt U in het bijgevoegde programma.

De belangrijkste onderdelen van het driedaagse evenement zijn:

 

Plenaire sessies, waar alle belangrijke thematische prioriteiten van het kaderprogramma en de dwarsverbanden met de Europese onderzoekruimte - zoals menselijk potentieel en mobiliteit, octrooien en intellectuele eigendom - aan de orde komen.

 

Sessies waar nader wordt ingegaan op de vraag Hoe deel te nemen aan het kaderprogramma?

 

Als belangrijke vernieuwing ten opzichte van de conferentie van 1999 worden symposia, workshops en poster-sessies opgezet en georganiseerd, op basis van een bottom-up benadering. Deze evenementen worden georganiseerd door wetenschappers, onderzoekers uit het bedrijfsleven, gebruikers van onderzoek, onderzoekorganisaties en -samenwerkingsverbanden en andere direct of indirect betrokkenen bij onderzoek en technologie, over onderwerpen die van belang zijn voor het onderzoek en de samenleving - en die niet noodzakelijkerwijs verband houden met kaderprogramma. De Europese Commissie zal het platform aanbieden en voor een stimulerende omgeving zorgen. Een uitnodiging tot het indienen van voorstellen is bijgevoegd, met inbegrip van de nodige achtergrondinformatie, de praktische voorwaarden en het formulier dat voor de indiening van voorstellen moet worden gebruikt. Voorstellen kunnen ook on-line worden ingediend via de website van de conferentie.

 

Projectpresentaties voor de media en een breder publiek, over de doelstellingen en resultaten van onderzoekprojecten die in vorige EU-onderzoekprogramma's of andere internationale samenwerkingsprogramma's zijn uitgevoerd.

 

Expositie: gelijktijdig met de conferentie zal een grote expositie met meer dan 150 stands worden gehouden, waar interessante door de EU-gesponsorde onderzoek-projecten onder de aandacht worden gebracht. Dit vormt een aanvulling op de reeds genoemde mondelinge projectpresentaties en moet het netwerken en integreren van onderzoekactiviteiten in Europa bevorderen. Er zal ook ruimte zijn voor gezamenlijke stands van Europese onderzoekorganisaties en nationale organisaties die volwaardige Europese programma's ten behoeve van onderzoekers hebben ontwikkeld. Een uitnodiging tot het indienen van voorstellen is bijgevoegd, met inbegrip van de nodige achtergrondinformatie, de praktische voorwaarden en het formulier dat voor het aanvragen van standruimte moet worden gebruikt. Voorstellen kunnen ook on-line worden ingediend via de website van de conferentie.

 

Pers: dagelijks worden er twee persbriefings gehouden; waar mogelijk is ook gelegenheid voor interviews en achtergronddiscussies. Op een centrale locatie is een volledig geoutilleerde perskamer beschikbaar. Er zal technische bijstand worden verleend aan journalisten van de audiovisuele media.

Plaats

De conferentie wordt gehouden in het Heizelpaleis in Brussel.

Voordrachten

Tijdens - en na - de conferentie zullen zoveel mogelijk voordrachten en presentaties in het bronnencentrum van de conferentie-website worden ondergebracht. U bent daar altijd welkom voor meer informatie!

Verdere informatie

Europese Commissie

Directoraat-generaal Onderzoek

Eenheid Informatie en communicatie

 

Tel: +32-2-295 99 71

Fax: +32-2-295 82 20

E-mail: Research DG contacts

Wat is nieuw?  |  Bovenkant pagina