BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Europese vlagEuropa
De Europese Commissie
Onderzoek
esdadeelenfritnlptfisv

ONDERZOEK

Naar een Europese onderzoekruimte

VOORWOORD

Op 18 januari 2000 keurde de Europese Commissie de mededeling "Naar een Europese onderzoekruimte" goed, die bedoeld is als bijdrage tot het scheppen van betere algemene kadervoorwaarden voor het onderzoek in Europa.

Bij het indienen van deze mededeling bij mijn collega-Commissieleden was mijn uitgangspunt een eenvoudig maar belangrijk inzicht: in het verleden heeft de Europese Unie haar werkzaamheden en initiatieven geconcentreerd op het organiseren van samenwerking op het gebied van onderzoek tussen partners uit verschillende landen door middel van een reeks opeenvolgende kaderprogramma's. Het succes en het effect van dergelijke inspanningen voor samenwerking mogen niet worden onderschat.
Toch is het duidelijk dat er, wil men optimaal gebruik maken van het enorme onderzoekpotentieel in Europa, meer nodig is dan het geven van subsidies ter ondersteuning van deze activiteiten in samenwerkingsverband. Om een beloftevolle toekomst voor het onderzoek in Europa veilig te stellen, moet een echte Europese onderzoekruimte tot stand worden gebracht, waarvoor in dit document een scenario is opgesteld.

Die Europese onderzoekruimte wordt niet met n besluit in het leven geroepen; zij zal veeleer het resultaat zijn van een proces waartoe alle actoren moeten bijdragen. De mededeling is dan ook in de eerste plaats een uitnodiging aan iedereen die bij de toekomst van het onderzoek in Europa is betrokken of zich daarbij betrokken voelt, om zijn stem te laten horen en zijn ideen en suggesties ten aanzien van zowel de analyse als de voorgestelde maatregelen naar voren te brengen.

De uitnodiging om aan de discussie deel te nemen wordt gericht tot de betrokken EU-instellingen, instanties en organisaties die de onderzoekwereld en het bedrijfsleven vertegenwoordigen en individuele onderzoekers in laboratoria en instituten, alsmede tot belangstgellende burgers in het algemeen.

Alle bijdragen zullen grondig worden bestudeerd zodat in een later stadium een plan kan worden opgesteld waarin verdere ideen voor de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte zijn opgenomen.

Philippe Busquin

Philippe Busquin

U kunt schriftelijk commentaar leveren, per brief, per fax of electronisch.

Een eerste korte reactie op deze mededeling "Naar een Europese onderzoekruimte" dient ingezonden te worden voor einde februari 2000; meer gedetailleerde en uitgebreidere reacties dienen de Commissie te bereiken vr 5 mei 2000. Gelieve Uw reactie te sturen naar:

  • Europese Commissie, Directoraat-Generaal Onderzoek / AP 6,
    Wetstraat 200 (SDME 2/85), B-1049 Brussel
  • Fax + 32-2-295.82.20
  • E-mail: Research DG contacts

Top

Thuispagina Europese onderzoekruimte | Commissaris Busquin | 18.02.2000

Wat is er nieuw?

Brievenbus

Overzicht

Index

Zoekfunctie