Navigation path

Additional tools

Politikens historia

1957 - 1987

Videoklipp om hållpunkter

1988 - 1992

Videoklipp om 1988–1992

 • 1988 – Med tanke på Greklands (1981), Spaniens och Portugals (1986) EU-medlemskap integreras strukturfonderna i en övergripande sammanhållningspolitik och några grundläggande principer införs:
  • Tyngdpunkten ska ligga på de fattigaste och mest eftersatta regionerna.
  • Flerårig programplanering införs.
  • Strategisk investeringsplanering införs.
  • De regionala och lokala partnerna ska medverka.
 • Budget: 64 miljarder ecu

1994 - 1999

Videoklipp om 1994–1999

 • 1993 – Med Maastrichtfördraget införs tre nyheter:
 • 1993 – Fonden för fiskets utveckling skapas.
 • 1994-99 – Anslagen till struktur- och sammanhållningsfonderna fördubblas och utgör en tredjedel av EU:s budget.
 • 1995 – Ett särskilt mål tillkommer till stöd för glesbefolkade områden i Finland och Sverige.
 • Budget: 168 miljarder ecu

2000 - 2006

Videoklipp om 2000–2006

 • 2000 – Med Lissabonstrategin ställs EU:s prioriteringar om mot tillväxt, jobb och innovation. Sammanhållningspolitiken ändras också för att spegla de nya prioriteringarna.
 • 2000-04 – Instrument för stöd inför anslutningen hjälper till med finansiering och expertis för de länder som väntar på EU-medlemskap.
 • 2004 – Tio nya länder ansluter sig till EU. Befolkningen ökar med 20 %, men BNP med bara 5 %.
 • Budget: 213 miljarder euro för de 15 gamla medlemsländerna och 22 miljarder euro till de nya (2004–06)

2007 - 2013

Videoklipp om 2007–2013

Regionalpolitikens historia ppt en

Sammanhållningspolitiken fyller 20 år pdf (Panorama magazine, June 2008)

EU regionalpolitik: Håll dig informerad