Navigation path

Additional tools

Istoria politicii

1957 - 1987

Repere ale evoluţiei politicii regionale - material video

1988 - 1992

Perioada 1988-1992 - material video

 • 1988 – în vederea adaptării la aderarea Greciei (1981), Spaniei şi Portugaliei (1986), fondurile structurale sunt integrate într-o politică de coeziune globală, care introduce următoarele principii fundamentale:
  • concentrarea eforturilor în direcţia sprijinirii regiunilor celor mai sărace şi mai puţin dezvoltate
  • programarea multianuală
  • orientarea strategică a investiţiilor
  • implicarea partenerilor regionali şi locali.
 • Buget: 64 de miliarde de ECU.

1994 - 1999

Perioada 1994-1999 - material video

 • 1993 – Tratatul de la Maastricht introduce trei elemente noi:
 • 1993 – este creat Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului
 • 1994-99 – sunt dublate resursele alocate fondurilor structurale şi fondului de coeziune, care reprezintă o treime din bugetul UE.
 • 1995 – este adăugat un obiectiv specific pentru a sprijini regiunile puţin populate din Finlanda şi Suedia.
 • Buget: 168 de miliarde de ECU.

2000 - 2006

Perioada 2000-2006 - material video

 • 2000Strategia de la Lisabona defineşte noile priorităţi ale UE: creştere economică, locuri de muncă şi inovaţie. Priorităţile politicii de coeziune sunt adaptate pentru a reflecta aceste obiective.
 • 2000-04 – instrumentele de preaderare pun la dispoziţia ţărilor care doresc să adere la UE finanţare şi know-how.
 • 2004 – zece ţări aderă la UE (populaţia UE creşte cu 20%, însă PIB-ul cu doar 5%).
 • Buget: 213 miliarde de euro pentru UE-15; 22 de miliarde de euro pentru noile state membre (2004-2006).

2007 - 2013

Perioada 2007-2013 - material video

Istoria politicii regionale ppt en

20 de ani de politică de coeziune pdf (Panorama magazine, June 2008)

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale