Navigation path

Additional tools

Geschiedenis van het beleid

1957 - 1987

Video over enkele mijlpalen

1988 - 1992

Video 1988-92

 • 1988 – na de toetreding van Griekenland (1981), Spanje en Portugal (1986) worden de structuurfondsen ondergebracht bij het cohesiebeleid, dat is gebaseerd op de volgende beginselen:
  • nadruk op de armste, minst ontwikkelde gebieden
  • programmering over meerdere jaren
  • investeringen moeten deel uitmaken van een globale strategie
  • grotere rol voor plaatselijke en regionale partners
 • Budget: 64 miljard ECU

1994 - 1999

Video 1994-99

 • 1993 – het verdrag van Maastricht introduceert drie nieuwigheden:
 • 1993 – oprichting van het financieringsinstrument voor structurele aanpassingen in de visserij
 • 1994-99 – het bedrag voor de structuur- en cohesiefondsen wordt verdubbeld tot een derde van de totale EU-begroting.
 • 1995 – na de toetreding van Finland en Zweden wordt een speciale doelstelling gecreëerd voor dunbevolkte gebieden.
 • Budget: 168 miljard ECU

2000 - 2006

Video 2000-06

 • 2000 – de ‘Lissabonstrategie' ziet het licht: meer nadruk op groei, banen en innovatie; in het verlengde hiervan komen er nieuwe prioriteiten voor het cohesiebeleid.
 • 2000-04 – het instrument voor voorbereiding op het EU-lidmaatschap biedt landen die op de wachtlijst staan voor toetreding tot de EU, financiële steun en know-how
 • 2004 – uitbreiding met tien nieuwe landen: de bevolking van de EU stijgt met 20%, het bbp slechts met 5%
 • budget: € 213 miljard euro voor de toenmalige vijftien, leden € 22 miljard voor de tien nieuwe leden (periode 2004-06)

2007 - 2013

Video 2007-2013

Geschiedenis van het regionaal beleid ppt en

20 jaar cohesiebeleid pdf (Panorama magazine, June 2008)

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte